Konferensprogram Träffpunkt Idrott 2025

Under dagarna löper fem teman: Hållbara anläggningar och platser, Människan i rörelse, Innovation, teknik och digitalisering, Badanläggningens roll och betydelse för folkhälsan, Aktiva städer och samhällen – design som främjar fysisk aktivitet (alla föreläsningar är på engelska under onsdagen). Programmet uppdateras löpande.

Under dagarna löper fem teman: Hållbara anläggningar och platser, Människan i rörelse, Innovation, teknik och digitalisering, Badanläggningens roll och betydelse för folkhälsan, Aktiva städer och samhällen – design som främjar fysisk aktivitet (alla föreläsningar är på engelska under onsdagen). Programmet uppdateras löpande.

Framtidens samhällsplanering och samverkan i fokus i årets konferensprogram

Intresset för hur samhällsplanering kan möjliggöra och stimulera vardagsrörelse har ökat.  Behovet av nya anläggningar, särskilt badhus, är akut i många kommuner. Lika aktuella för sektorn är frågor om hållbarhet, digitalisering och jämlikhet. Med begränsade kommunala resurser riktas blickarna mot nya lösningar såväl som regionala initiativ. Vikten av starkare samverkan på alla nivåer ökar och är avgörande för att skapa en jämlik folkhälsa där alla får möjlighet att vara aktiva.

Med denna utgångspunkt tar årets program fasta på framtidens samhällsplanering och samverkan. Under de tre dagarna löper fem teman som utgår från hur vi i utmanande tider tillsammans skapar viktig förändring och förnyelse som balanserar ekonomi, sociala frågor och miljö.

Konferensprogrammet släpps i mitten av november 2024 – så håll utkik!

Årets konferensteman

HÅLLBARA ANLÄGGNINGAR OCH PLATSER

MÄNNISKAN I RÖRELSE

INNOVATION, TEKNIK OCH DIGITALISERING

BYGGA BAD FÖR FRAMTIDEN

AKTIVA STÄDER OCH SAMHÄLLEN – DESIGN SOM FRÄMJAR FYSISK AKTIVITET

Programupplägg

I 2025 års konferensprogram satsar vi på ännu mer inspiration från internationella gäster genom en utökad samverkan med IAKS Nordic. Träffpunkt Idrott skapar i nära samarbete med årets programråd och branschaktörer ett program fullt av spännande möjligheter.

Inför 2025 har vi förbättrat programstrukturen så att du kan delta i fler programpunkter inom ditt intresseområde. Fyra av våra fem teman löper över alla konferensdagar, medan det internationella temat fokuseras till onsdagen med föreläsningar på engelska. Denna nya struktur främjar både gemenskap inom din verksamhet och möjligheten att skapa nya relationer över sektorns olika segment. Delta i årets konferens och upplev en unik möjlighet till samverkan och utveckling inom idrottens värld!

Läs mer om konferensen

Programmet vänder sig till dig som arbetar med följande

Bygga, driva eller underhålla idrotts- eller badanläggningar | politiker | enhets- eller verksamhetschefer | personal på idrotts- eller badanläggning | folkhälsoplanerare | föreningssamordnare | idrotts- och frilufsstrateg | kultur- och fritidssamordnare | fysioterapeuter | folkhälsoplanerare | verksamhetsutvecklare | förvaltningschefer | försäljningschefer | konsulter | tekniska chefer | underhållschefer | driftschefer | anläggnings- och platsansvariga |

Håll dig uppdaterad om Träffpunkt Idrott

Prenumerera på vårt nyhetsbrev