SBB: ”Simhallar räddar liv!”

Mille Örnmark

– Krasst ekonomiskt är det klart billigare för samhället att bygga simhallar än att låta folk drunkna!
Mille Örnmark, ordförande för SBB, Svenska Badbranschen, är djupt oroad över den sjunkande simkunnigheten.
Det nya initiativet SBB-dagen ska sätta fokus på frågan.

Initiativet sker i samarbete mellan SBB och Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan där den allra första SBB-dagen arrangeras 6 mars 2018.
– Med den nya konferensen vänder vi oss både till föreståndare för bad- och spaanläggningar och till beslutsfattare, t ex kommunala tjänstemän som fritidschefer, tekniska chefer, fastighetschefer, säger Mille Örnmark.
SBB-dagen ska hållas i samband med varje Träffpunkt Idrott, som går vartannat år. Däremellan ska SBB-dagen arrangeras ytterligare två gånger på andra platser i landet, med cirka åtta månaders intervall.

Konferensen tar upp frågor kring verksamhet, ekonomi, regelverk, vad som ska byggas och hur det ska genomföras. Avsikten är att verka för en seriös bransch med hög kvalitet på både privata och offentliga anläggningar.
– Tyvärr finns idag många slitna badanläggningar. Dessutom har tillgängligheten minskat kraftigt under senare år, säger Mille.
– Investeringsbehovet idag är 40 miljarder kronor, sett till eftersatta investeringar. Och ska vi, på offentliga sidan, bygga ifatt till samma nivå i badtäthet som det var på 1980-talet så får vi lägga till ytterligare 25 miljarder.

Han framhåller sambandet mellan simhallar och simkunnighet:
– Vi ser hur simkunnigheten försämras. Det är oroväckande. Som en direkt effekt av det ökar antalet drunkningsolyckor.
Enligt beräkningar från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, innebär varje drunkning en samhällskostnad på cirka fem miljoner kronor.
I det perspektivet har simhallarna, enligt Mille, en väldigt viktig roll:
– Se det historiskt. År 1900 var simkunnigheten i Sverige 8%. Omräknat till dagens folkmängd skulle det innebära 3 000 drunkningar om året. Sedan byggandet av badanläggningar kom igång på allvar på 50- och 60-talen ökade simkunnigheten drastiskt och antalet drunkningar sjönk.
– 1985 var simkunnigheten 91% och antalet drunkningar 87. Idag är simkunnigheten cirka 85% och antalet drunkningar runt 130 om året. Det är en alarmerande utveckling!

SBB:s motto är att uppnå 100 procents simkunnighet för alla över 12 år.
– Det ser jag som fullt realistiskt, förutsatt att resurserna sätts till. Då sparar vi människoliv, antalet drunkningar kommer att minska markant. Och då tjänar också samhället många miljarder, säger Mille Örnmark.

Monika Ölund, affärsansvarig för Träffpunkt Idrott, knyter stora förhoppningar till samarbetet kring den nya SBB-dagen:
– Vi är glada för det fördjupade samarbetet med SBB, som kompletterar vårt samarbete med Svenska Badmästareförbundet och att vi kan engagera oss ännu mer i den här viktiga samhällsfrågan, säger hon. 
– Vi ser det som mycket positivt att vi nu kan attrahera en ny målgrupp av operativa beslutsfattare till vår mötesplats.

Träffpunkt Idrott är Norden största mötesplats för alla som är engagerade inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. Medan de smartaste lösningarna presenteras på mässgolvet, diskuteras idrottens framtid i spännande konferensspår – och besökare och delegater inbjuds att delta i debatten.

LÄS MER OM TRÄFFPUNKT IDROTT

För frågor kontakta:

Mille Örnmark, ordförande SBB, tel 0702-63 65 50, mille.oernmark@wegroup.se

eller

Monika Ölund, affärsansvarig för Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan, tel 031-708 80 82.

Mer information: www.traffpunktidrott.se