Intervju med Marcus Pehrsson, byggingenjör på PP-Arkitekter

Ang seminariet; Hur kan vi bygga smart?

PP-arkitekter arbetar nästan uteslutande med bad.

Marcus PehrssonVarför är det så komplicerat att bygga badhus? Hur gör vi för att bygga smart?
Badhus är komplicerade eftersom de innehåller våta rum som bastu, tillagning av mat, kylrum m.m. Det är många olika klimat i samma byggnad. Man måste tänka på att inte ha ett kallt rum bredvid ett varmt t.ex. Man måste tänka till vid nybyggnad men även vid renovering av befintliga byggnader.

Hur har badanläggningarna förändrats genom tiden?
I början var det en plats där människor kunde tvätta sig, sedan lära sig simma. Nu är det mer gym och upplevelser.

Hur byggdes det då och vilka krav ställs idag? Varför kostar det att spara pengar?
Nu är det mycket fokus på att bygga energieffektivt. Vad innebär det? Upphandlingsmyndigheten sätter upp kriterierna för detta. Badhus är dyra att bygga och man vill därför gärna försöka spara in. Men om man spenderar nu så kan det ofta bli billigare i längden. Det gäller att tänka långsiktigt. Vi bygger för imorgon!

Det är viktigt att folk ska vilja komma till badhusen. Man måste fundera på varför folk inte kommer. Ett skäl är att 25 % av befolkningen inte tål klor. Saltrening kan vara ett alternativ och finns t.ex. i Skövde. Många tycker att badhus är smutsiga och snuskiga. Man får också fundera på varför folk väljer att besöka ett badhus. Uppskattar de en stor bassäng eller är de mer ute efter en upplevelse?

Vilken är den största utmaningen du stöter på i ditt arbete?
Att få ihop energieffektiviteten. Det är ett mycket komplext hus. Det gäller också att undvika följdproblem pga detta. Det är svårt att få de olika delarna att samverka. Yrkesgrupperna som är inblandade är duktiga på det de gör men har inte koll på varandra. Det kan t.ex. handla om ventilation och vattenrening. Här finns utrymme för förbättring genom mer samverkan.

Vad hoppas du att publiken får med sig från din föreläsning?
Jag hoppas att folk får större förståelse för badhus. Att vi bygger för framtiden och att man måste tänka långsiktigt.

Vad ser du i framtiden?
Badhusen måste följa med i vad folk vill ha ut av ett besök. Och vi måste tänka långsiktigt både vad gäller energieffektivitet och att möta besökarnas önskemål.

Läs mer om seminariet>>