Varför rulla ut röda mattan när du kan ha ett interaktivt golv?

Street-talk metoden Coachomaten bygger på forskningmodellen Du Bestämmer. Med hjälp av metoden så kan man snabbt synliggöra hur mycket tid vi lägger på saker som inte leder till välmående och hur vi snabbt kan ta ansvar för en förändring.

I takt med de utmaningar som växer fram på det skrivbara golvet och olika vägar till välmående, blir igenkänningsfaktorn dess styrka. Blir du nyfiken? Vad känner du igen dig i? Vad behöver du lägga till? Vad behöver du skala bort? Ge det 15 minuter och du har tagit ditt första steg mot den förändring du vill se.

Lotte Johansson, grundare och coach, har som mål att implementera Coachomaten inom hela utbildnings- och fritidssektorn, där idrottsrörelsen har en viktig roll, utifrån insikten att trenden av ungas ohälsa behöver vända.
Vilken förändring vill du se? Testa coachomaten på Träffpunkt Idrott, välkommen till monter B09:44 där du får hjälp av grundaren och coach Lotte Johansson.