Höjdpunkter från IAKS-kongressen i Köln

Träffpunkt Idrott är medlemmar i IAKS Nordic och deltog på IAKS kongress, FSB och Aquanale i Köln 5-8 november. Det övergripande temat på kongressen var ”Facilitating an active world” och handlade om utmaningar och exempel på lösningar som finns runt om i världen i utvecklandet av nya sport- och idrottsanläggningar som kan erbjuda en meningsfull, hållbar och aktiv livsstil för alla samhällsmedborgare. IAKS Nordic samlades i ett eget möte under en av dagarna, ett 40 tal personer deltog. Under Träffpunkt Idrott kommer IAKS Nordic presentera fyra olika seminarier.

Mässan hade inrättat en egen avdelning ”Recycling@FSB” där det hölls seminarier och visades produkter. Vi konstaterade att konstgräs är en fortsatt enorm industri, det ska bli spännande att följa den utvecklingen och såklart adresserar vi frågan på Träffpunkt Idrott.


Recycling@FSB.

Vi hade även förmånen att träffa några av utställarna på plats som även ställer ut på Träffpunkt Idrott: Zamboni, Westerstrands Ur, Pahléns, Engo, Poseídon, Nordic Sport, AST Eis – Hockeypractice.

Några kommentarer från utställarna:

Jörgen Åström, VD Zamboni Europe AB, hade hektiska dagar i Köln men såg samtidigt fram emot att möta besökarna på Träffpunkt Idrott:
”Mässan i Göteborg är unik, just för att vi får besökare från hela landet till oss, vi får inte bara möta befintliga kunder utan får visa våra nya produkter även för potentiella nya kunder. Vi ser mycket fram emot Träffpunkt Idrott 2020 och att visa våra nyheter med ett ökat engagemang och närvaro.”

Stefan Pahlén, Business Development/Director Pahlén AB, gav oss lite trendspaningar från Aquanale:
”Som utställare både på Aquanale i Köln och Piscina i Barcelona ser vi mycket tydligt att fokus ligger på produkter som är energieffektiva och miljösmarta samt uppkopplade via webben. Intresset fortsätter även för produkter inom begreppet Wellness där poolen även nyttjas för simträning och massage samt förses med stämningsfull belysning i olika färgkombinationer.”