H.K.H. Prins Daniel inledningstalar på Träffpunkt Idrott

H.K.H. Prins Daniel inledningstalar vid öppnandet av Träffpunkt Idrott den 17 mars.

 – Att H.K.H. Prins Daniel med sitt stora engagemang och intresse för frågor gällande folkhälsa och rörelse för första gången talar och närvarar på Träffpunkt Idrott glädjer oss mycket. Vi hoppas att H.K.H. Prins Daniel vid sitt besök, liksom vi, ser de stora möjligheter som Träffpunkt Idrott har att bidra med när det gäller ökad fysisk aktivitet och därmed förbättrad folkhälsa, säger Monika Ölund, Affärsansvarig, Träffpunkt Idrott.

Läs mer här >> 


H.K.H. Prins Daniel