Kebne utegym by Nola – ny utställare på Träffpunkt Idrott

Beskriv kort er produkt/lösning:
Kebne utegym är ett estetiskt tilltalande utegym i rätt dimensioner för offentlig kroppsviktsträning, även kallat calisthenics.

Vilka problem löser ni för era kunder?
Vi vill bredda kunskapen kring utegym och hur/vad utegym kan bidra med i samhället.

Varför ska man besöka er monter?
Kom och prata om vår breda vision kring social hållbarhet och hur Kebne utegym kan bidra till detta. Välkommen att prova din styrka på vår utställda modul!

Kebne utegym by Nola hittar du i monter: A01:66