NCC - en av årets utställare på Träffpunkt Idrott

Beskriv kort er produkt/lösning/tjänst?
NCC är marknadens ledande aktör inom badanläggningar och vi erbjuder våra kunder en trygg resa genom projektets samtliga faser genom lång erfarenhet och ett väl utarbetat koncept för badhusbyggnation.

Vilka problem löser ni för era kunder?
Badanläggningar är komplexa sällanprojekt som innebär en stor investering med höga krav på kvalitet, beständighet och funktion. För att lyckas hantera alla de utmaningar som nyproduktion av en badanläggning innebär krävs kunskap, erfarenhet och engagemang. Genom NCC Badhus och vårt koncept för badhusbyggnation hanterar vi dessa utmaningar och är en kompetent part till beställaren genom hela projektet. Vi har sedan 2010 färdigställt elva badhusanläggningar och har idag ett tiotal pågående projekt som tillsammans har ett ordervärde på ca 3,6 miljarder kronor.

All den erfarenhet vi fått från dessa projekt samlas i vårt koncept för badhusbyggnation och kommer befintliga och nya kunder tillgodo.

Varför ska man besöka er monter?
Oavsett vilka beslut eller frågor du som besökare står inför avseende badanläggningar så är ett besök hos oss väl investerad tid. Vi lyssnar gärna på just era utmaningar och guidar er utifrån den kompetens och erfarenhet NCC besitter.

Vill du veta mer om vår utförda eller pågående projekt, eller få en närmre presentation om vårt koncept för badhusbyggnation? Kom och prata med oss i vår monter: B07:36