Rbok AB - ny utställare på Träffpunkt Idrott

Beskriv kort era produkter/tjänster:
Rbok är en heltäckande IT-lösning för bokning av kommunala resurser och bidragshantering. Vi finns med som kvalitetssäkrad leverantör i det ramavtal som SKI Kommentus upphandlade 2019. Ett ramavtal som togs fram då man upplevde att de lösningar som fanns att tillgå på marknaden inte levde upp till kommuners krav och önskemål. Rbok är en ny modern tjänst utvecklad för att möta just detta.

Vilka problem löser ni för era kunder? 
För att ge maximal effekt och verkligen öka tillgängligheten till, och nyttjandet av, kommunala resurser och förenkla bidragsansökningar måste en modern IT-lösning underlätta både för handläggare och medborgare. Idag är vi alla bortskämda med att ha allting direkt i mobilen med ett tydligt och enkelt gränssnitt. Rbok är utvecklat med fullt fokus på att uppnå dessa effekter och är en modern, enkel och mobil tjänst som fungerar överallt, och låter kommunen komma närmare sina medborgare. Allt i tjänsten går att hantera direkt i mobilen samtidigt som den innehåller all den komplexitet och de funktioner som efterfrågas. Självklart anpassas och konfigureras Rbok efter kundens slutliga önskemål med integrationer mot passersystem, ekonomisystem, AD/Idp eller andra önskade tjänster.

Varför ser ni Träffpunkt Idrott som en viktig mötesplats för er och varför ska man besöka er monter?
Vi ser Träffpunkt Idrott som den mötesplats där vi kan få bäst möjlighet att på bred front visa tjänsten för rätt målgrupp. Vi välkomnar alla att komma förbi och testa tjänsten live och får uppleva hur en modern och användarvänlig lösning bör fungera.