Riskful Play – ny utställare på Träffpunkt idrott

Hur skulle ni beskriva er?
Riskful Play vill att alla ska kunna röra sig och finna lusten på sina egna villkor, speciellt som barn och unga. Vi ska till 2022 skapa en helhetslösning som utmanar befintliga normer kring hur vi ser på lek och rörelse genom våra unika rörelseprogram och lösningar för rörelseytor/anläggningar. Denna lösning kommer sammanfattas i en handbok som kommer finnas tillgängligt för kommuner, föreningar och aktörer inom lek och rörelse.

Fokus ligger på att stärka barns självkänsla och förmåga att hantera risk, samtidigt som den också ska tackla två negativa trender i samhället: Inaktivitet och överbeskyddande. Riskful Play är fördelaktigt för barn och unga eftersom det lär barnen att själva hantera risk, och på så sätt bli självständiga och säkra genom utforskandet. Genom att vi lär oss hantera risker utvecklas våra sinnen och ger oss fler fördelar i livet. Det är så vi har alltid utvecklats som individer. Satsningen stöds bland annat av Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet som vill se hur framtidens rörelseytor kan utformas. Drivs av Vallentuna Kommun och Korpen Vallentuna.

Varför finns projektet Riskful Play?
Leken och möjligheten för barn och unga att röra på sig på sina egna villkor blir allt mer begränsat i dagens samhälle där det främst är ekonomi, standarder och rädsla som styr vilka ytor för rörelse och lek som byggs. Den stora förlusten för samhället är att vi uppfostrar generationer som får en sämre kvalitet på sin lek och inte får den utmaning och riskhantering som behövs för att de ska kunna utvecklas till självständiga individer inför en utmanande framtid.

Fram tills 2022 kommer röresleytor med Riskful Play-metoden att utvecklas i Vallentuna. Ytorna blir de första i sitt slag i landet som ska främja lek och rörelse genom en ny designfilosofi, rörelseprogram och digitalisering. Projektet jobbar med en hög involvering av samhället genom barn och unga, men också vuxna och äldre om vad som önskas. Fokusområden är idrottsplatser, skolgårdar, naturområden och mobila rörelseytor.

Varför ska man besöka er monter?
Kom förbi oss (B08:72) för att berätta era tankar, erfarenheter, utmaningar eller testa dig själv och utmana din riskuppfattning i vår monter! Vi kommer vara på plats med projektets olika parter. Har ni idéer som kan förändra människors liv till det bättre eller om ni har en anläggning som saknar finansiering? Två handläggare från Arvsfonden kommer att vara på plats och lyssnar gärna in era idéer.

Står ni och funderar på att bygga en aktivitetsyta eller inför utmaningar för er aktivitetsyta som ni vill bygga? Kom förbi och bolla med projektets arkitekt (X2 Architects) som är expert inom rörelse och lek. Nyfiken på projektet i övrigt och hur ni kan få nytta av den? Kom förbi och prata med projektgruppen!