Lunchvärd på Träffpunkt Idrott pop up: Weda

Weda är specialiserade på rengöringslösningar under vatten med automatiska och halvautomatiska robotar.

Vad ser ni fram emot under Träffpunkt Idrotts pop-up konferens?
En möjlighet under dessa tider att visa upp oss, presentera nya lösningar på bottensugning och ev. några nya produkter också. Kul att träffa allt trevligt folk på den svenska marknaden också förstås.

Vilka utmaningar har ni haft under covid-19?
Vi har valt att korttidspermittera under hela året och arbeta så mycket hemifrån som det går. Vi har avstått från allt internationellt resande. Vi har fått ett visst bidrag från staten och till viss del har vi skjutit detta framåt genom rabatter på våra produkter till svenska kommuner. Det tycker vi känns rätt.

Hur ser ni på framtiden?
Vi ser alltid positivt på framtiden men det kommer nog aldrig bli som det varit. Vi ser inget behov av permitteringar och vi har tvingats att titta på nya marknadsnischer inom industrin för våra bottensugar. I nuläget arbetar vi bl.a. med landbaserade fiskfarmer, en snabbt växande industri. Kärnkraftverk, dricksvattenindustrin, fontäner och dammar är andra applikationer som vi fokuserar mer på i nuläget. Vi hoppas naturligtvis att baden kommer att kunna hålla öppet som vanligt snart. Vad vi noterat som är lite positivt är att många kunder ser det som mer positivt att köpa svenska produkter. Det är nog en allmän lärdom också att vi ska stötta svensk industri och minska importberoendet

Har ni något nytt spännande på gång?
I vår verksamhet mot dricksvattensidan skaffar vi oss erfarenheter som vi kan ta till vara inom badbranschen också. Det diskuteras bl.a. mycket om vikten av att avlägsna biofilm och sediment som kan vara grogrund för bakterier och virus och detta har vi anpassat bottensugar för som även är bra att använda i t.ex. kommunala bad.

 


Weda pool cleaner.