Fikavärd på Träffpunkt Idrott pop up: Menair AB

Menair AB har med sina 40 års erfarenhet varit vägledande inom luftbehandling av simhallar. De har levererat över 1.500 aggregat till simhallar och utför service på merparten av dessa. Deras aggregat idag är av fabrikat Euroclima, en av Europas största tillverkare av luftbehandlingsaggregat för alla typer av byggnader, sim- och sporthallar, industrier, kontor, skolor, köpcentra, bostäder, m.m.

Har ni några nyheter för i år?
Vi har i år lanserat ett helt nytt koncept för bl.a. simhallar, vilket är föreskrivet i ett antal kommande simhallar. Det innebär bl.a. att aggregaten tillför ett garanterat uteluftflöde på min. 30% i vinterdagdrift.

Övriga produkter som vi levererat sedan 80-talet, är bassängtäckning för ute- och innebassänger, samt specialinredning i högtryckslaminat för sim- och sporthallar och offentliga anläggningar.

Vad ser ni fram emot under Träffpunkt Idrott pop-up konferens?
Att få ut information om våra produkter, som inte blev möjligt då Träffpunkt idrott 2020 ställdes in.

Vilka utmaningar har ni haft under covid-19?
Vårt största problem är att vi efter Träffpunkt idrott 2020 skulle skapa nya kontakter, som vi senare skulle kunna besöka, vilket skulle leda till att få ut fler offerter. Tyvärr har dessa besök inte kunnat göras, med anledning av pandemin. Detta problem kommer att fortgå ett antal månader framöver.