Fikavärd på Träffpunkt Idrott pop up: PE Teknik & Arkitektur AB

PE Teknik & Arkitektur AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och har över 1000 medarbetare. PE grundades 2006 och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Kan ni berätta lite om er verksamhet?
Ett av våra viktiga områden är idrotts- och fritidsområdet. Vi projekterar genom något av våra 30 svenska kontor; idrottsanläggningar, sporthallar, simhallar och badhus. PE har till och med idag projekterat ca 50 badhus och arbetar med alla discipliner som bassänger, vattenrening, projektledning, projekteringsledning, arkitektur och konstruktion.

Vi tillhandahåller strategisk vägledning för dig som står inför beslut om att bygga eller renovera ett badhus eller som på annat sätt vill lösa badhusfrågan i din kommun.

Vi arbetar med exempelvis förstudier, besiktning och förfrågningsunderlag vare sig det gäller renovering eller nybyggnation.

Har ni något nytt och spännande att berätta?
Vi arbetar med de nya riktvärdena för badhus och kan bistå kommuner med exempelvis:

  • Mätning och åtgärdande av trikloramin (nytt riktvärde)
  • Mätning och åtgärdande av legionella (nytt riktvärde)
  • Kostnadseffektiva metoder för bassängrenovering
  • Innovativa men beprövade filtertekniker för badvattenrening

 

Vi gör mycket inom hållbarhet, just nu deltar tre av våra projekt i en hållbarhetstävling. Läs mer här >>

Hållbarhetstävlingen ägde rum den 11 november då Sveriges kanske mest prestigefyllda tävling inom hållbart samhällsbyggande gick av stapeln: Sweden Green Building Awards. Utmärkelserna delas ut årligen för att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande. Av de totalt 13 finalisterna har PE varit inblandade i inte mindre än 3 (!) projekt som blev nominerade i de olika kategorierna.

Bygg- och fastighetssektorn står inför extremt stora utmaningar. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och för att nå dit behöver hela sektorn radikalt reducera sin klimatpåverkan samt arbeta innovativt med hållbarhetsfrågor. Ett viktigt verktyg i detta arbete är certifieringar. För att premiera de aktörer som leder utvecklingen mot en grön omställning delar SGBC årligen ut den prestigefyllda utmärkelsen Sweden Green Building Award.

PEs projekt var nominerade i tre av sex kategorier, varav två vann: Årets BREEAM-byggnad, Årets LEED-byggnad/projekt och Årets Citylab-projekt.

Här kan du se PEs finalister och läsa mer om projekten på PE.se.

  • Årets BREEAM-byggnad (vinnare)

Life City, Atrium Ljungberg

Foajén, Jernhusen

  • Årets LEED-byggnad/projekt (vinnare)

Sergelhuset, Vasakronan

Celsius/Uppsala Science Park, Vasakronan

  • Årets Citylab-projekt

Campus Albano, Akademiska Hus, Svenska Bostäder

Masthuggskajen, Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborgs Stad.