3 snabba frågor till Christine Dartsch i programrådet

Inför Träffpunkt Idrott 2022 passade vi på att ställa några frågor till Christine Dartsch, Föreståndare, Centrum för idrottsforskning och medlem i programrådet för Träffpunkt Idrott.

Vad ser du mest fram emot på Träffpunkt Idrott?
Äntligen får vi träffas på Träffpunkt Idrott och ta del av den senaste forskningen och föra diskussioner kring aktuella intressant frågor om fysisk aktivitet och anläggningar. På konferensen samlas många olika aktörer vars intresse är att ta till sig ny kunskap och förändra vilket skapar bra en grogrund för bra diskussioner.


Christine Dartsch.

Vilka frågor brinner du mest för?
Innan och under pandemin har vi sett en nedgång i idrottande hos barn och unga och att de rör sig för lite i vardagen. Jag tycker att några av de viktigaste frågorna i vårt samhälle just nu är hur vi formar ett hållbart samhälle för barnen med avseende på folkhälsa och miljö.

Vilka utmaningar står du inför i ditt arbetsområde?
Den stora utmaningen är att få många aktörer att dra åt samma håll och hur vi kan hjälpa beslutfattare med att basera sina beslut på ett bra faktaunderlag. Det finns fortfarande frågor som vi inte har svaret på. Det behövs därför mer forskning framöver för att vi ska kunna göra de rätta vägvalen. Och det viktigaste av allt hur går vi från ord till handling.