Carolina Klüft inledningstalar på aktivitetsdagen på Träffpunkt Idrott

Carolina Klüft, Verksamhetschef Generation Pep, är inledningstalare för aktivitetsdagen på Träffpunkt Idrott 2022. Hon kommer att prata om barn och ungas hälsa, Generation Peps arbete i frågan och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för mer rörelseglädje.

Nyligen tilldelades Pep Park 100 M PEP i Solna, som är Sveriges första Pep Park, ett brons på IAKS-kongressen 2021 i Cologne, Tyskland. Läs mer om det här >>

 


Carolina Klüft.

 

Registrera dig till konferensen