Fysisk aktivitet på befolkningsnivå: kan en strategi för fysisk aktivitet på förskolan få barn mer aktiva?

I Sverige går 95 procent av alla barn i åldrarna två till fem år i förskolan vilket gör förskolan till en viktig arena för barns hälsobeteenden. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Tyvärr visar flertalet studier att många barn ligger under rekommendationen, både i Sverige och utomlands. Rörelseprojektet – strategi för fysisk aktivitet på Stockholm stads förskolor, undersöker om en strategi för fysisk aktivitet har inverkan på hur mycket förskolebarnen rör på sig.

Strategin innehåller faktorer som minimitid utomhus och organiserad fysisk aktivitet. Projektet har ett folkhälsoperspektiv och syftet är att bidra till att alla barn ska få tillräcklig fysisk aktivitet och utevistelse, oberoende av faktorer som storlek på förskolgård, kön eller socioekonomiska förhållanden. Projektet utförs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Stockholms stads kommunala förskolor.


Daniel Berglind.
Fotograf: Alexander Donka

Missa inte när Daniel Berglind, PhD, Docent, Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet, föreläser på Träffpunkt Idrott den 22 mars om du vill veta mer.

Köp konferensbiljett