Fyra snabba med Jim Udén, styrelserepresentant Svenska Badbranschen

Vi intervjuade Jim Udén, styrelserepresentant Svenska Badbranschen och medlem Träffpunkt Idrotts programråd för Badspåret, för att höra hans tankar inför genomförandet 2023.

 

Vad ser du mest fram emot på Träffpunkt Idrott?
Att få mötas fysiskt igen efter så lång tid! I en så relativt liten bransch så betyder de personliga relationerna allt, onlinemöten i all ära, men utan de fysiska mötena så stagnerar relationen med tid. Och på ett annat plan så skall det bli supertrevligt att äntligen få visa upp den fina utveckling vårt företag haft sedan senaste mässan.

 

Vilka frågor brinner du för?
Det kan låta tillrättalagt med tanke på det oroliga läge vi har i världen just nu, men energifrågor har alltid legat mig nära. Och utöver detta så har jag alltid brunnit lite extra för arbetsmiljö, ingen skall behöva skada sig på jobbet.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?
Som alltid en härligt avvägd blandning mellan inspirerande och utbildande punkter.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur hoppas ni att årets program underlättar för det?
Självklart är energi en stor fråga, men den skall inte behöva hindra den stora mängd positiva hälsoeffekter idrott och badande har utan det finns bra lösningar, det är bara dags att fokusera.