Fyra snabba frågor till Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), är en av flera medlemmar i Träffpunkt Idrotts programråd. De två programråden arbetar med att sätta ihop ett inspirerande och aktuellt program till konferensen.

 

Vad ser du mest fram emot på Träffpunkt Idrott?
Jag ser fram emot att på allvar få fördjupa oss tillsammans om aktuella frågor som innovativa anläggningar, hållbarhet, energi samt få tid att reflektera över lärdomar från pandemin. Samt träffa gamla bekantskaper och knyta nya kontakter.

 

Vilka frågor brinner du för?
Att allt fler idrottar tillsammans eller på egen hand samt att söka kunskap om vad som faktiskt gör att detta sker.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?
Ett program i tiden, dvs ett som fångar upp det dagsaktuella och sätter in det i de långa processerna.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur hoppas ni att årets program underlättar för det?
Miljöhänsyn och klimat samt hållbarhet ur alla aspekter är övergripande utmaningar att handskas med när vi arbetar för fler som idrottar och motionerar. Det måste ställas i relation till kostnader och effekter av olika satsningar. Årets program bidrar till mer kunskap.