Tre snabba frågor till André Flatner, President IAKS Nordic

I år deltar IAKS Nordic på flera sätt under Träffpunkt Idrotts tre dagar, de medverkar som utställare på mässan och deltar även i vårt spännande konferensprogram med programpunkterna; Outdoor sports – a completely new situationActivating citizens – how cities can face the increasing challenges of inactivity och Introductory recreational facilities. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till André Flatner, President IAKS Nordic för att höra vilka IAKS Nordic är och vilka perspektiv de bidrar med till Träffpunkt Idrott.

 

Vad gör IAKS?

IAKS Nordic är en kunskapsbaserad ideell förening med syfte att föra samman människor, organisationer, myndigheter, institutioner och företag som är intresserade av och arbetar med idrotts- och fritidsanläggningar. IAKS Nordic är en del av en större internationell organisation med medlemmar från hela världen.

IAKS är ett internationellt nätverk som möjliggör för experter att utbyta kunskap kring bland annat planering, design och drift av idrotts- och fritidsanläggningar.

 

Vilka perspektiv bidrar ni med på Träffpunkt Idrott?

IAKS bidrar med ett internationellt perspektiv på frågor om idrotts- och fritidsanläggningar. Det breda nätverk av experter inom flera professioner som finns kopplat till IAKS gör att vi kan lyfta frågorna till en ny nivå och bidra med insikter om hur anläggningar kan byggas för framtiden.

 

Utifrån ett internationellt perspektiv – vilka är branschens utmaningar just nu?

Den stora utmaningen både i Norden och internationell är hur vi kan skapa mer hållbara idrotts- och fritidsanläggningar. Hur skapar vi anläggningar som är miljömässigt hållbara och ger ett så litet klimatavtryck som möjligt samtidigt som vi ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att skapa anläggningar som ger hela befolkningen möjlighet att vara fysisk aktiva och hur kan vi få dessa anläggningar att vara finansiellt hållbara?