Utställargods till och från Svenska Mässan

Information om godshantering och in- och utflyttningstider

Svenska Mässans godsmottagning lossar och lastar allt gods. Lossning och lastning debiteras enligt gällande prislista. Tomgodsförvaring beställt på plats debiteras enligt gällande prislista.

Ankommande och avgående gods måste föranmälas. För mer information, föranmälan och priser, se här>>

Fokusera på din affär – låt oss sköta logistiken
Svenska Mässan erbjuder tjänsten Dörr-Monter-Dörr. Detta innebär att gods hämtas från avsändarort och körs till er monter. Klicka här för mer information samt offert.

GODSADRESS:
Träffpunkt Idrott
Svenska Mässan
Att: Utställande företag, monternummer
Mässans Gata 6
412 51 GÖTEBORG

Infart till Svenska Mässans lastgård sker från Örgrytevägen. Ankommande gods måste föranmälas via: http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

Godshandlingar måste alltid lämnas in till Svenska Mässans godsmottagning oavsett vem som anordnar transport.

Mindre transporter
Körs in till Parkeringshus Focus, Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). Om man parkerar bilen på plan 2 har man sedan tillgång till en gångbro rakt in i mässhallarna. Vid gångbron finns vagnar som man kan låna för att transportera gods.

Obokade leveranser debiteras extra
P.g.a. begränsad lossnings-/lastningsyta måste vi begränsa din tid på lastgården till ca 15 minuter.

Hos godsmottagningen kan man även:
– Beställa truck/kranhjälp.
– Boka bortforsling och förvaring av tomgods.
– Hämta ut mindre paket.
– Hyra uppställningsplats för containers under mässtiden

Frågor?
Transport
transport@svenskamassan.se 
Tel: +46 31 708 86 00

Inflyttningstider
Måndag 16 mars 07:00-22:00
Tisdag17 mars 07.00-10.00

Önskas tidigare inflyttning hör av dig till Mattias.Lagerstedt@svenskamassan.se

Entré in- och utflyttning
Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). På plan 2 finns en gångbro rakt in i hall A. Vid gångbron finns även vagnar till utlåning för transportering av mindre gods. Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum. Sista inflyttningsdagen samt utställningsdagar kan utställare även använda entré 5 (huvudentré).

Under inflyttning och utflyttning är det absolut förbjudet för minderåriga att vistas i hallarna.
Svenska Mässan har rökfritt i samtliga hallar. Vid inflyttning och utflyttning placeras mobila miljöstationer ut i hallarna, där allt avfall ska sorteras. Under utställningsdagarna finns miljöstation vid lastporten. Bortforsling av avfall och kvarlämnat utställargods debiteras det utställande företag.

Utflyttningstid
Torsdag 19 mars 16:00-23:00

Vänligen respektera att ingen utställare tillåts att bryta/demontera sin monter eller föra ut utställningsgods, innan utsatt tidpunkt för utflyttning den sista utställningsdagen.
Under de första utflyttningstimmarna plockas gångmattor upp och tomgods transporteras in i hallarna. Därefter släpps bilar upp på lastgården.
Om demonteringstiderna ej hålles, sker demontering och bortforsling av eventuella kvarvarande montrar på utställarens bekostnad och ansvar.

Frågor?
Kontaktperson: Mattias Lagerstedt
Email: Mattias.Lagerstedt@svenskamassan.se
Telefon: +46 31 708 8109