Lämna in ditt föreläsningsförslag

Gå igenom guiden och fyll i ditt förslag i formuläret nedan

Möjligheten att skicka in föreläsningsförslag till Träffpunkt Idrott den 17-19 mars 2020 har stängts!

Läs igenom denna viktiga guide gällande föreläsningsförslag

Denna guide är skapad som ett stöd för att öka dina chanser att få just din föreläsningspunkt antagen av programrådet. Läs gärna hela denna guide innan du påbörjar registreringen. Antagningen sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om, vänta inte utan registrera direkt. Läs gärna igenom hela denna guide. Har du någon fråga eller att något verkar oklart så tveka inte att kontakta: Monika Ölund, Affärsansvarig, direkt på monika.olund@svenskamassan.se eller 031-7088082

För att din föreläsning skall bli antagen så är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda. Dessa är att föreläsningen skall:

Vara aktuell

Vara icke-kommersiell
I det fall goda exempel skall presenteras så är det troligt att en eller flera kommersiella produkter eller partners har använts. För att föreläsningen då skall kunna genomföras så bör t.ex. kund eller partners genomföra presentationen utifrån infallsvinkeln vad man ville uppnå och hur man lyckades eller inte lyckades nå dit. Om någon är intresserad av vilken produkt som användes så är Träffpunkt Idrotts programråd övertygad att den personen kan ställa frågan till dig som föreläsare i efterhand och få nödvändiga referenser. Även kommersiella aktörer kan få genomföra föreläsningar. Viktigt är då att innehållet är av typen generellt kunskapsinnehåll och att referenser inte görs till egna produkter och lösningar.

Följa de teman som gäller för 2020 års Träffpunkt Idrott

 • Aktivitet
 • Anläggning
 • Politik

 

Datum
Följande datum måste respekteras för att din föreläsning skall kunna bli en del av Träffpunkt Idrott 2020.

 • 31 maj 2019, sista inlämningsdatum, Call for Proposal
 • Senast 21 augusti 2019, meddelande om din föreläsning är antagen eller inte

 

Format
Föreläsningarna under Träffpunkt Idrott är max 40 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av powerpoint. I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så måste detta tydligt framgå i inskickad beskrivning. I första hand så skall det vara en föreläsare. Flera föreläsare kan antas om det finns ett klart syfte med det och att det ger ett mervärde till innehållet (observera att endast en föreläsare får konferenskort).

Beskrivning av föreläsning
Fyll i formuläret, förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa val initieras av Träffpunkt Idrotts programråd som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Titel
En bra titel är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare
Om du registrerar föreläsningen åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.

Kort beskrivning av föreläsningen
Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen
Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föreläsning är det som passar in på Träffpunkt Idrott. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i onlineprogram för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Målgrupp som föreläsningen vänder sig till
Välj här den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men försök tänk igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Nyckelord
Välj här upp till max fyra nyckelord som du anser passar din föreläsning. Dessa nyckelord kommer att användas för sökfunktioner i onlineprogram så välj noga.

Föreläsningens syfte
Detta kan vara den svåraste uppgiften att besvara. Här önskar vi att du redan nu tar ställning till varför du skall hålla en föreläsning på Träffpunkt Idrott. Vad vill du att den som besöker din föreläsning har med sig när din tid är slut? (T.ex. verktyg för implementering, orientering, inspiration, övrigt)

Kunskapsnivå
Då besökarna på Träffpunkt Idrott har olika bakgrundskunskaper så har du här en möjlighet att tydliggöra vilken kunskapsnivå din föreläsningsnivå främst vänder sig till.

 • Introduktion
  Ger en bred överblick över ämnet
 • Fördjupning
  Förutsätter baskunskaper i ämnet
  En kort introduktion kan vara en del av föreläsningen
 • Avancerad
  För de redan kunniga och frälsta
  Introduktion bör ej vara en del av föreläsningen
  Ett större faktainnehåll och ett högre tempo efterfrågas här

 

Språk
Huvudprogrammet är på svenska. Engelska kan dock också accepteras.

Biografi
Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.

Ändrar anställning/uppdrag
Meddela omgående så att programrådet kan bedöma om föreläsningen skall utgå eller ej.

Träffpunkt Idrott förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar. Som föreläsare är du skyldig att säkerställa att:

 • Föreläsningen är i original. D.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
 • Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • Alla källor finns angivna