Globala målen på Träffpunkt Idrott

Se vilka av de Globala målen som ligger under respektive dag på konferensen här nedan.

Se vilka av de Globala målen som ligger under respektive dag på konferensen här nedan.

Globala målen, som tagits fram av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Träffpunkt Idrott arbetar aktivt med Globala målen och vill bidra till en hållbar utveckling. Se vilka av de Globala målen som ligger under respektive dag på konferensen.

AKTIVITET

ANLÄGGNING/PLATS

POLITIK