Marknadsföringsmaterial

På denna sida hittar du material för att marknadsföra ert deltagande på Träffpunkt Idrott.

Utställarbanners för sociala medier

Facebook/Instagram (1080×1080)

LinkedIn (1200×628)

Twitter (1200×675)