Besökargrupper

Anställda på/inom:

 • Badanläggningar
 • Drift/underhåll
 • Forskning/utveckling
 • Friskvårdssektorn
 • Fritidsförvaltningar/idrottsförvaltningar
 • Gym
 • Konstruktion/teknik
 • Produktion
 • SPA-anläggningar
 

Samt:

 • Badmästare
 • Beslutsfattare från fritid och idrott
 • Entreprenörer
 • Organisationer
 • Rehab
 • Riksdagspolitiker
 • Representanter från idrottsförbund, -föreningar och -klubbar
 • Studenter