Programråd Träffpunkt Idrott

Programråden arbetar med att sätta ihop programmet till konferensen som ska ge dig inspiration och nya perspektiv i din yrkesroll.

Programråden arbetar med att sätta ihop programmet till konferensen som ska ge dig inspiration och nya perspektiv i din yrkesroll.

Programråd för Träffpunkt Idrott 2025

Christine Dartsch – föreståndare Centrum för idrottsforskning (CIF)

Jonnie Nordensky – projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna

Hampus Haga – Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Falköping, styrelseledamot Sverige fritids- och kulturchefsförening (SFK)

Nils-Olof Zethrin – Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Daniel Glimvert – Projektledare Center för idrotts- och friluftsanläggningar, styrelseledamot IAKS