Träffpunkt Idrotts programråd

Programrådet arbetar med att sätta ihop programmet till konferensen som ska ge dig inspiration och nya perspektiv i din yrkesroll.

Maria Modig

Jag arbetar som Kultur- och fritidsdirektör i Norrköping sedan 2 år tillbaka, men har arbetat inom kommunen och denna sektor på många olika positioner sedan 1996 då jag började som teaterledare på en fritidsgård i Nordöstra Göteborg. Min utbildningsbakgrund är både inom kultur och fritid då jag har 4,5 års universitetsstudier inom kulturområdet och senare 2 års utbildning till Fritidsledare.

Sedan två år tillbaka är jag invald i styrelsen för Sveriges kultur- och fritidschefers förening och genom det uppdraget har jag fått förmånen att vara med och påverka utbudet till Träffpunkt idrott. När jag inte arbetar så hittas jag i skogen på min mountainbike där jag trivs utomordentligt, och det är väl bra eftersom jag tävlar på motionselitnivå.

Nils-Olof Zethrin

Jag är expert inom idrott och fritid hos Sveriges Kommuner och Landsting och är doktor i historia om idrottens kommersialisering under mellankrigstiden, har tidigare jobbat med statlig ungdomspolitik, utrett Public service-frågor, gjort historiska radioprogram och har ett brett engagemang inom idrotten. Den största utmaningen inom idrotten tycker jag är att vända trenden med minskande andelar av idrottande barn och unga.

Tim Greneby

Jag jobbar till vardags som fritidschef i Kumla kommun och jobbar med bad, idrott, föreningsliv och fritidsgårdar. Har innan det arbetat som chef inom fritidssektorn i Malmö och Norrtälje. Sitter även som ordförande i Svenska badmästareförbundet, som är samarbetspartner gällande Träffpunkt idrott. Har varit med och jobbat med Träffpunkt idrott 2018 och gör det nu för andra gången. Har deltagit som besökare vid flera tidigare tillfällen.

Christine Dartsch

Jag är föreståndare för Centrum för idrottsforskning (CIF). CIF följer varje år upp statens stöd till idrotten och finansierar även idrottsforskning i Sverige. Jag har varit med i programrådet för Träffpunkt Idrott i många år och det är alltid lika spännande och utmanande att försöka få ihop ett kunskapsbaserat och högaktuellt program. Ser fram emot många intressanta presentationer och spännande samtal på Träffpunkt Idrott.

Martin Englund

Jag arbetar på Riksidrottsförbundet med anläggningsfrågor och projektleder just nu arbetet med Plats för idrott som syftar till att skapa fler och bättre idrottsanläggningar. Ett stort fokus riktas mot att inkludera platser för idrott i samhällsplaneringen på ett bättre sätt för att kunna möta de behov som finns inom idrottsrörelsen och i samhället i stort. Jag har tidigare arbetat i Haninge kommun och på Sveriges Kommuner och Landsting.

Mille Örnmark

Jag är ordförande i Svenska Badmästarförbundet och President på European Union of Swimming pool and spa Associations (EUSA). Svenska Badbranschen samlar samtliga intressenter inom branschen och driver frågor som ökar kunskapen inom bad, pool och spa. Vår vision är att göra ett modernt bad-Sverige möjligt. Vi ska vara en bransch som främjar och stödjer utveckling av både teknik och människor.