Träffpunkt Idrotts programråd

Programrådet arbetar med att sätta ihop programmet till konferensen som ska ge dig inspiration och nya perspektiv i din yrkesroll.

Programrådet för Träffpunkt Idrott 2022:

  • Christine Dartsch – föreståndare Centrum för idrottsforskning (CIF)
  • Jonnie Nordensky – projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna
  • Maria Modig – kultur- och fritidsdirektör i Norrköping, vice ordförande Sverige fritids- och kulturchefsförening (SFK)
  • Nils-Olof Zethrin – Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)