Socialministern: ”Vi måste få lika villkor inom idrotten”

Annika Strandhäll
Annika Strandhäll, socialminister

Ökade klyftor i samhället påverkar förutsättningarna att idrotta.
– Jag kommer alltid att arbeta för att flickor och pojkar ska få samma möjlighet att ta del av den glädje och gemenskap idrotten ger, säger socialminister Annika Strandhäll, som medverkar på Träffpunkt Idrott.

Annika Strandhäll inledningstalar och deltar i diskussionen under politikerdagen 7 mars 2018 på Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan.

Har du någon hjärtefråga du tänker ta upp?
– Ja, jag tänker fokusera på allas rätt att få ta del av idrott på lika villkor.
– Vi vet att de ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige och det syns även i ökade hälsoklyftor och skillnader i idrottande.

Som minister för idrott folkhälsa och sjukvård, men även för ekonomisk familjepolitik, ser hon tydligt att dessa områden hänger samman.
– Därför kommer jag alltid arbeta för att flickor och pojkar, oavsett bakgrund eller var eller av vilka föräldrar man är född, ska få samma möjlighet att ta del av den glädje och gemenskap som idrotten ger.

Vad kan regeringen bidra med för att möta utmaningarna?
– Alla måste bidra till detta, säger Annika Strandhäll.
– Det handlar om att ge lika och goda förutsättningar. För det har regeringen en viktig roll, men även idrottsrörelsen, näringslivet och lokalpolitiken. Vi måste arbeta tillsammans helt enkelt.

Hon har stora förväntningar inför mötet i sin gamla hemstad Göteborg.
– Jag ser väldigt mycket fram emot att vara med på Träffpunkt Idrott!
Annika Strandhäll konstaterar att föreningslivet och idrotten är en viktig del av vårt samhälle – som berör oerhört många:
– Därför är det bra att föra samman så många personer med olika perspektiv och bakgrund på samma ställe för att diskutera idrott och hälsa.

Träffpunkt Idrott är Norden största mötesplats för alla som är engagerade inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. Medan de smartaste lösningarna presenteras på mässgolvet, diskuteras idrottens framtid i spännande konferensspår – och besökare och delegater inbjuds att delta i debatten.

> LÄS MER OM TRÄFFPUNKT IDROTT

För frågor kontakta:

Monika Ölund, affärsansvarig för Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan, tel 031-708 80 82