Tre snabba frågor till Anya Ernest

Kan du berätta kort om din föreläsning?
Jag kommer föreläsa om Gamification och dess styrkor men också risker. Det är ett mycket starkt verktyg och används det rätt så kan det få väldigt bra konsekvenser, t ex för att få människor till att börja röra sig mer.

Vilka är de största utmaningarna du stöter på i ditt arbete?
De största utmaningarna som jag stöter på i mitt arbete är att alla är individer och att det är viktigt för mig att verkligen förstå dem för att kunna göra bra design. Det är också det som gör mitt arbete så oerhört roligt. Jag älskar människor, och att försöka förstå dem på riktigt.

Vad hoppas du att publiken får med sig från din föreläsning?
Jag hoppas att publiken får en relation till gamification, vad det är och hur de kan använda sig av det själva. Kanske i sitt yrke, eller i sin vardag.

Läs mer om seminariet >>