Nordiskt samtal på Träffpunkt Idrott

Träffpunkt Idrott och Svenska Badmästarförbundet är glada att kunna presentera ett nordiskt samtal för att dela erfarenheter och samtala kring de utmaningar och möjligheter respektive land möter och arbetar med inom framförallt bad. Det är första gången gången vi presenterar detta upplägg. Vi hoppas att många finner det intressant att ta del av och delta aktivt i detta seminarium.

Deltagare i det nordisk samtalet:

  • Lars Norring, ordförande för Dansk Svömmebadsteknisk Forening,
  • Ilpo Johansson, teknisk rådgivare på Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund,
  • Alice C Boyd, projektledare på norska Bad, Park och Idrett
  • Tim Greneby, Ordförande Svenska Badmästareförbundet
  • Christer Sörliden, ledamot i Svenska Badmästareförbundet (moderator)