KunskapsPorten AB – ny utställare på Träffpunkt Idrott

KunskapsPorten AB är ett fastighetsbolag som bygger, äger och driver bad- och idrottsanläggningar. För första gången ställer de ut på Träffpunkt Idrott. Vi ställde tre snabba frågor till Mats Svanberg, Affärsutvecklare på KunskapsPorten AB.

Hur skulle ni beskriva er produkt/lösning?
KunskapsPorten AB är ett fastighetsbolag som bygger, äger och driver bad- och idrottsanläggningar. Att vi även driver anläggningarna gör oss unika som fastighetsbolag. Därutöver bygger, äger och förvaltar vi främst samhällsfastigheter så som skolor, förskolor, äldreboenden, men i dessa fall utan att driva verksamheten själva.

Vilka problem löser ni för era kunder?
I många kommuner har befintliga badanläggningar nått sitt livslängd och behovet av nya anläggningar är påtagligt. Konkurrensen om investeringsmedel i kommunerna är stort samtidigt som badhus även är tydliga ”sällanobjekt” i de kommunala fastighetsbestånden. Det gör det upplagt att fråga marknaden istället. Vi bygger, äger och driver bad- och idrottsanläggningar där kommunen köper tjänster av oss efter upphandling.

Varför ska man besöka er monter?
Om man har behov av ett ny badanläggning i kommunen ska man helt klart prata med oss först innan man dyker ner i en egeninvestering i ett badhusprojekt. Detta för att få tankar om ett nytt sätta att bygga, äga och driva badhus. Välkomna till oss för att höra mer!