Gårda Johan – en av utställarna på Träffpunkt Idrott 2022

Gårda Johan erbjuder ett brett sortiment av markprodukter. Vi ställde tre snabba frågor inför deras medverkan på årets Träffpunkt Idrott.

Varför väljer ni att medverka på Träffpunkt Idrott och varför skulle ni rekommendera andra leverantörer i branschen att synas här?
Besökarna på mässan är inom den målgrupp som är intressant för oss. Det är bra med flera leverantörer på samma ställe vilket förenklar för kunden. En större mässa attraherar fler besökare.

Vad hoppas ni få ut av ert deltagande?
Vi söker nya samarbetspartners hela tiden och detta är ett bra forum att utöka dessa. Vi passar samtidigt på att träffa befintliga kunder.

Vilka tjänster/produkter erbjuder ni?
Under Gårda Johans tak finns flera olika produkter som går hand i hand vilket gör våra koncept sammanhängande. Vi har konstgräsplaner för framför allt fotboll, fallskydd till lekplatser, lekplatsutrustning, multiarenor, padelbanor och landskapsgräs. Vi hjälper kunderna från idé till färdig produkt och vi har över 15-års erfarenhet.