Kompetens och rekrytering – heta frågor i Badspåret

Väldigt mycket kan ske i ett badhus. Drunkningstillbud, fallolyckor, hjärtstopp är bara några exempel.
– Vi har ett enormt ansvar, samtidigt behöver vi nya medarbetare. Därför är det så viktigt att säkra kompetensen, säger Sara Hammar, ordförande i Svenska Badmästareförbundet.

 

Badspåret på årets Träffpunkt Idrott har totalt 15 programpunkter och löper genom hela konferensen 7–9 mars. Sara Hammar sitter i branschrådet och har varit med och utformat programmet.
– Vi har försökt få med det mest aktuella och angelägna för våra medlemmar och alla som jobbar inom verksamheten bad, säger hon.
Spektrat är brett och omfattar allt ifrån simundervisning och bastubad till frågor kopplade till anläggningar, yrkeskrav och kompetensförsörjning.

 

Vatten som verktyg
En spännande programpunkt gäller framtidens vattenträning. Anne Asterhäll, som är AiChi Master trainer, håller i seminariet (tisdag 7 mars).
– Vattenträning är idag en motionsform som ofta kopplas till vattengympa, men som är så mycket mer, menar Sara Hammar.
Hon anser att Sverige har mycket att lära från andra länder, där man arbetar med vatten på innovativa sätt för att främja folkhälsan.
– Den är en fantastiskt skonsam träning, där vattenmotståndet används som verktyg. Man skulle till exempel kunna skriva ett recept på vattenträning för personer som går på sjukgymnastik.
– Vi har goda förutsättningar i Sverige. Rehab-bassänger med lite högre temperatur lämpar sig t ex väl för lugnare träningsformer som yoga och AiChi.

 

Nya yrkesprofiler
Badbranschen har ett stort behov av kompetensförsörjning. Det fokuseras i ett scensamtal med Sara Hammar, Torbjörn Bergvall, Svenska Badbranschen och Mikael Olausson, Svenska Livräddningssällskapet (torsdag 9 mars).
– Bad har idag väldigt svårt att få personal. Dels är det en bortglömd yrkesgrupp, dels finns det idag en stor brist på utbildningar inom bad, säger Sara.
I ett projekt med stöd från Arbetsförmedlingen har man lagt förslag på gemensamma yrkesprofiler, “grundläggande arbete inom bad” och “badvärd”, med tydliga yrkeskrav och en modell för validering av kunskaper. I nästa steg vill projektgruppen ta fram motsvarande yrkesprofil för badmästare.
– Arbetet i en simanläggning handlar väldigt mycket om säkerhet och att bevaka de som är i vattnet, betonar Sara.
– Om något sker kan det gå väldigt snabbt, konsekvenserna kan bli förödande. Därför är kompetensfrågan så viktig för hela branschen.