Så kan alla barn få en positiv upplevelse i simskolan

Att lära barn simma är svårare idag än det var förr.
Den slutsatsen drog simläraren Ann Granqvist redan för 15 år sedan. Då började hon utveckla konceptet Grodsim.
– Alla kan lära sig, men vi simlärare måste tänka i nya banor, säger hon.

 

Ann Granqvist, med över 30 års erfarenhet som simlärare, medverkar på i Badspåret på Träffpunkt Idrott den 7 mars med ett seminarium kring koordination i simskolan och NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, språkstörningar, m m).
– För 15 år sedan började jag märka att något hänt med motoriken hos barn, alltså inte bara hos dem med diagnoser, utan i allmänhet. Jag tänkte: herregud, jag kan inte lära folk simma längre! Vad har hänt?

 

Handlar om liv eller död
Ann började studera forskning på området och tala med olika experter. Hon drog till sist slutsatsen att eftersom barn inte rör sig på samma sätt som tidigare har många fått svårare att lära sig simma.
Det ledde fram till Grodsim, ett koncept att lära ut bröst- och ryggsim, nödvändiga grunder för livräddning.
– Det är ett koordinerat, svårt simsätt. Men viktigt, det kan ju handla om liv eller död. Eftersom barn överlag idag har svårare att få ihop sin motorik är det ett bra sätt att lära ut och samtidigt få med sig hela gruppen.
Idag reser hon runt i landet och utbildar i Grodsim för simlärare, fritidsledare, idrottslärare, elevassistenter, m fl. På Träffpunkt Idrott vill hon inspirera sina kollegor och samtidigt synliggöra NPF.
– Jag kommer att tala generellt om vad vi simlärare bör tänka på. Hur vi kan bjuda in de här barnen så att det blir en positiv upplevelse.

 

Enkelt språk viktigt
Hon understryker betydelsen av ett tydligt, enkelt och gemensamt språk i simskolan. Inte minst mot bakgrund av att barn med motoriska svårigheter och NPF-diagnoser ofta har svårt att fokusera en längre tid.
– Det kan vara stora problem att få med alla i gruppen eftersom man har så olika energinivåer och inriktningar. Dessutom ger våra simhallar mycket stimuli som kan vara jobbigt för den här gruppen, konstaterar Ann.
– Jag upplever ett stort behov hos mina kollegor av en färdig lösning. Någon sådan, som gäller allt och alla, finns tyvärr inte. Men det finns absolut metoder och parametrar som underlättar. Det vill jag förmedla på Träffpunkt Idrott.

 

 

Tisdagen den 7:e mars medverkar Ann Granqvist, simlärare och grundare av Grodsims-konceptet i konferensprogramet på Träffpunkt Idrott – Inspiration för simlärare – NPF och koordination i simskolan.

 

Läs mer om konferensen