Tre korta frågor till Camilla Hansen

Camilla HansenKan du berätta kort om din föreläsning?
Under 3 års tid kommer Svenska Livräddningssällskapet att utbilda nyanlända till simlärare och Vattensäkerhetsambassadörer men vi kommer även fortbilda redan aktiva simlärare i den kompletterade pedagogiken som riktar sig till dem med liten eller utan vattenvana. Denna satsning är möjlig genom medel från Allmänna Arvsfonden och vi är nu inne på år 2. Det finns ett enormt intresse ute i landet av att dels lära sig simma hos de nyanlända men även ett enormt behov av kunskap om vattensäkerhet ute i simhallar, på våra bad och inom andra fritidsaktiviteter kring vatten.  Vi har en nollvision om drunkningar och detta är en av alla de sätt vi arbetar med för att förebrygga drunkningsolyckor.

Vilka är de största utmaningarna du stöter på i ditt arbete?
Utmaningen är att försöka nå ut i hela landet, så att vi får deltagare från Norrland ned till Skåne. En annan är att tänka bortom projektets livslängd och hur detta ska kunna leva vidare; hur använder vi oss bäst av alla de individer som vi utbildat och den kunskapen och kompetensen de erhållit under sin utbildning?

Vad hoppas du att publiken får med sig från din föreläsning?
Jag hoppas publiken kanske känner någon som de skulle tycka vore mycket lämplig som t ex Vattensäkerhetsambassadör och ser till att den personen anmäler sig. Men även att de fått upp ögonen för den kunskapen och den resursen som Svenska Livräddningssällskapet är.

Läs mer om seminariet>>