"Vi måste hitta nya sätt att utforma idrottsanläggningar" menar den brittiske arkitekten Mike Lawless

Mike Lawless har i över 30 år skapat publika byggnader för sport och aktiviteter – enligt klassisk mall. Nu menar han, självkritiskt, att det varit fel väg. Han vill utmana sig själv och sina kollegor att börja tänka i helt nya banor “Vi liknar mänskliga strutsar. Det är dags att lyfta huvudet ur sanden!”

 

Den brittiske arkitekten Mike Lawless är en av de mest tänkvärda och engagerande talarna på Träffpunkt Idrott den 7–9 mars 2023. Hans byrå LA Architects, med huvudkontor utanför Brighton på den engelska sydkusten, är specialiserad på sport- och rekreationsarkitektur och verkar i många länder, bland annat Sverige. Mike spar inte på krutet när han beskriver den rådande situationen när det gäller planering och utformning av anläggningar för idrott och aktiviteter:

 

– Så länge jag kan minnas, och det är en lång tid, har de varit enkla att designa och bygga. Vägledningsdokumenten är tydliga, konstaterar han. Beställarna, ofta kommuner, har kanske bara tre, fyra års framförhållning och de tittar alltid på vad vi gjort tidigare. Är det OK? Ja, då gör vi det igen.

 

Han hävdar att det lett till likriktade, närmast statiska lösningar.

 

– Det ligger i den mänskliga naturen att vilja upprepa samma saker. För att man tror att det är rätt, för att folk säger att det är rätt. Vinsten för byrån ökar, utan att man behöver tänka till.

 

Mike menar att arkitekten blivit en del av systemet, en mänsklig struts.

 

– En struts med huvudet i sanden som inte ser vad som händer. Är dessa byggnader och anläggningar relevanta? Har de någonsin varit det? Eller bara svaret på vad politiker och idrottens styrande organ förväntar sig?

 

På senare tid har han grundligt ifrågasatt sin egen och sina kollegors roll och är idag övertygad om att det faktiskt är så illa.

 

– En arkitekt är, enligt min mening, inte bara någon som ritar byggnader. Eller borde åtminstone inte vara det. Att vara arkitekt innebär att vara kreativ, hitta praktiska lösningar och vara fullständigt medveten om människors behov. Därför måste vi börja jobba på ett nytt sätt, ställa nya frågor och engagera fler människor.

 

På Träffpunkt Idrott medverkar Mike Lawless även i en paneldiskussion kring hur fler kan lockas till en aktiv fritid, hur barriären kan sänkas.

 

– Sanningen är att vi bygger fler och fler idrotts- och fritidsanläggningar, men färre och färre använder dem. Det gäller inte minst flickor, tonåringar, men även äldre människor. Alla data visar tydligt att det vi gjort i många år är fel. Världen ändrar sig snabbt. Vi måste lägga om kursen och arbeta tillsammans på ett nytt sätt.

 

Han har en vision att locka grupper som idag inte besöker en simhall eller ishall och som överhuvudtaget inte utövar idrott eller motion i någon form.

 

– Jag vill se fler människor i mina byggnader. Jag vill att fler ska känna sig bekväma där, känna sig speciella. Jag vill att mina byggnader ska göra skillnad, på allvar.

 

Mike Lawless tycker att arkitekter ska börja fråga sig vem som är den egentlige uppdragsgivaren.

 

– Vem är min klient? Jag kan säga, med 100 procents säkerhet, att klienten väldigt sällan är den som betalar min faktura.

 

Han ser heller inte idrottsutövaren eller motionären som den verkliga klienten.

 

– Min klient är i normalfallet den person som aldrig besöker en anläggning, som inte sätter sin fot där. Vi måste lära oss förstå varför, på djupet. Dit kan vi bara nå med ökad dialog.

 

 

Onsdag den 8:e mars medverkar Mike Lawless, Director, LA architects, UK i konferensprogramet på Träffpunkt Idrott – Keynote: Thinking differently or just thinking och Introductory recreational facilities. Båda programpunkterna hålls på engelska.

 

Läs mer om konferensen