Integration på badhus i fokus

Föreläsningar om integration och jämlikhet. Men även det senaste inom byggandet av badhus. I Badspåret tillvaratas vitt skilda ämnen som berör dem som jobbar med bad.

Badspåret är en stor del av Träffpunkt Idrotts program, och löper över samtliga tre dagar under mässan. Svenska Badmästareförbundet, med ordförande Tim Greneby i spetsen, driver programmet under dagarna. Till vardags jobbar han på kultur- och fritidskontoret i Norrtälje.

– I år har vi stort fokus på föreläsningar och diskussioner om integration och jämlikhet på badhusen. Redan under förra Träffpunkt Idrott märkte vi av ett stort intresse för de ämnena, och det är en stor utmaning för branschen. Vår personal måste få verktygen för att kunna hantera exempelvis kulturella skillnader som kan uppstå på en anläggning, säger Tim Greneby.

En av föreläsarna är den före detta polisen Mustafa Panshiri. På onsdagen, Politikdagen, berättar han om sina erfarenheter av bland annat ensamkommande ungdomar och hur vägen till en lyckad integration i samhället, då också på badhusen, kan se ut.

Måndagen, med temat Aktivitet, knyter på många sätt an till Politikdagen, med föreläsningar om exempelvis projekt där nyanlända utbildas till simlärare.

Under tisdagen, Anläggningsdagen, bjuds besökarna på flera föreläsningar om hur man ska tänka när man bygger nytt, vilka regler som finns att följa och vilka verksamheter man faktiskt kan driva inom en anläggning.

– Anläggningarna från 60- och 70-talen är nu utslitna, så det finns en praktisk förklaring till att man bygger nytt. Det är såklart väldigt positivt att man fortsätter att satsa på folkhälsa genom badhus. Och med de nya badhusen kommer utmaningar och frågor kring nya regler, hur man ska tänka och hur man även kan tänka nytt, säger Tim Greneby.

Vad ser du själv mest fram emot under Träffpunkt Idrott?

– Åh, förutom allt intressant och matnyttigt vi fått till under Badspåret så ser jag verkligen fram emot att få träffa folk från hela Sverige inom branschen. Även i informella sammanhang, som till exempel vår branschfest på tisdagen, knyts många värdefulla kontakter för framtiden. Träffpunkt Idrott är i särklass den största mötesplatsen vi har under året, den betyder mycket för förbundet.

Fakta/Svenska Badmästareförbundet

Förbundet bildades 1963 och jobbar för utveckling av anläggningar för badverksamhet samt verkar för utveckling och utbildning av personal som jobbar inom branschen. Man ger även ut tidningen Badmästaren.

Läs mer: www.svbadmf.se

Fakta/Badmästareförbundets årsmöte

Hålls på tisdagen kl. 16.30. Under årsmötet presenteras verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017, revisionsrapport för samma period, verksamhetsplan och budget för 2018. Alla medlemmar är välkomna.

Läs mer om Badspåret >>