Ladda ner programöversikt

Här kan du ladda ner en programöversikt i PDF

Bland talarna:

Gert Wingårdh

Bland talarna:

Annika Strandhäll

Bland talarna:

David Lega

Bland talarna:

Helena Eriksson

Seminarier markerade med denna symbol ingick i det kostnadsfria programmet på Öppna scenen på mässgolvet.

 

LADDA NER PROGRAMÖVERSIKT FÖR HELA TRÄFFPUNKT IDROTT

  • Alla dagar
  • måndag 05 mar
  • tisdag 06 mar
  • onsdag 07 mar
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Ämne

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
09:30

Inledningsanförande: Annika Strandhäll

Annika Strandhäll, Socialminister Socialdepartementet, Marianne Rundström, Journalist och mångårig programledare på svt. Spår: Träffpunkt Idrott Tema: NHC@TräffpunktIdrott
09:45

Workshops - Gruppdiskussioner

Tim Greneby Spår: Badspåret / Träffpunkt Idrott Lokal: F2 Tema: Badspåret Arrangör: Svenska Badmästareförbundet
10:00

Den svenska idrottsmodellen - för- och nackdelar

Annika Strandhäll, Socialminister Socialdepartementet, Björn Eriksson, Ordförande Riksidrottsförbundet, Karin Thomasson, 4:e vice ordförande SKL, Marianne Rundström, Journalist och mångårig programledare på svt., Saila Quicklund, Riksdagsledamot, Idrottspolitisk talesperson M Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A5

Nu och framtid - Göteborgs Ishockeyförbund

Mikael Haglund, Svenska Ishockeyförbundet, Patrik Norrman, Kanslichef Svenska Ishockeyförbundet Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
10:45

Marknadens retorik i det offentliga

Anders Larsson, Ordförande Svenska Ishockeyförbundet, Johan Hvenmark, Docent Ersta Sköndal Bräcke högskola, Kicki Ronnerberg-Bäckman, Svenska Ridsportförbundet, Mattias Hjelmberg, Intressepolitisk handläggare Riksidrottsförbundet, Stefan Bergh, Generalsekretare Riksidrottsförbundet Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A3 Arrangör: Riksidrottsförbundet

Rapport om Transpersoners levnadsvillkor

Ulrika Westerlund, tidigare särskild utredare Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A4

Intervju med Annika Strandhäll och Björn Eriksson.

Annika Strandhäll, Socialminister Socialdepartementet, Björn Eriksson, Ordförande Riksidrottsförbundet, Thomas Björn, Idrottens Affärer Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
11:00

Hög standard? Kommunal idrottspolitik och elitfotbollens standardiserande anläggningskrav

Anna-Karin S. Öjerskog, Moderator ahead, Jens Alm, Analytiker og ph.d.-stipendiat Idrættens Analyseinstitut, Johan Palm, kultur- och fritidschef Östersunds kommun, Lars Ekholmer, Nils-Olof Zethrin, Expert Idrott och Fritid Sveriges Kommuner och Landsting Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A5

Satsning för ökad jämlikhet på badhusen i Göteborg

Bettan Andersson, politiker (V) ordf.i Göteborgs Idrotts- och föreningsnämnd, Helena Eriksson, planeringsledare bad Spår: Badspåret / Träffpunkt Idrott Lokal: F2 Tema: Badspåret Arrangör: Svenska Badmästareförbundet
11:15

Kapacitetsstärkande inkluderingssatsningar genom delaktighet - Skellefteå Kommun

Ragnar Granstrand, Verksamhetsutvecklare-inkludering Skellefteå, Samuel Rönnblom, Verksamhetsutvecklare-inkludering Skellefteå Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
11:45

Sports facilities as local meeting point in social challenged areas

Matthew Parker, Operations Director LiveWire, Peter Mattsson, Idrottschef Riksidrottsförbundet, Siri Ursin, Architectural team leader teng_3 Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A3 Arrangör: IAKS Nordic

Konstgräs - miljö

Pernilla Holgersson, Hifab Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
12:15

Intervju med David Lega

David Lega, Göteborgs Stad, Thomas Björn, Idrottens Affärer Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen

Resurser, representation och riktig makt

Johan Faskunger, Centrum för idrottsforskning, Johan R Norberg, Centrum för idrottsforskning Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A4
12:45

Idrottsrörelsen som en del av lösningen på samhällets utmaningar?

Björn Eriksson, Ordförande Riksidrottsförbundet, Bo Ronsten, Distriktidrottschef SISU Idrottsutbildarna Gotland, Charlotta Stenhem, Distriktsidrottschef Örebro läns Idrottsförbund, Filip Reinhag, 1:e vice ordförande Regionstyrslen Gotland, Tina Sahlén, Intressepolitisk handläggare Riksidrottsförbundet Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A5 Arrangör: Riksidrottsförbundet
13:00

Hur lyckas vi med integrationen på baden?

Mustafa Panshiri, Föreläsare och fd Polis Spår: Badspåret / Träffpunkt Idrott Lokal: F2 Tema: Badspåret Arrangör: Svenska Badmästareförbundet

David Lega inviger FOMS konferens

David Lega, Göteborgs Stad Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
13:30

”Vi måste hitta nya sätt att organisera oss…”: Om idrottens integrationsmöjligheter.

Anna-Karin S. Öjerskog, Moderator ahead, Krister Hertting, Docent i pedagogik Högskolan i Halmstad Spår: NHC / Träffpunkt Idrott Lokal: A3 Tema: NHC@TräffpunktIdrott Arrangör: Centrum för idrottsforskning

Ett idrottspolitiskt samtal utifrån kommunala perspektiv.

Marie-Louise Rönnmark, Ordförander Beredningen För Kultur Och Fritidsfrågor, Nils-Olof Zethrin, Expert Idrott och Fritid Sveriges Kommuner och Landsting Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A5 Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Motivation och drivkrafter i centrum

Magnus Lindwall, Professor i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi Göteborgs universitet Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A4 Arrangör: FOMS, Svenska Parasportförbundet

Digital lösning för boknings och bidragshantering

Daniel Antonsson, Expert Digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
14:00

Rena badgäster!

Elisabeth Strömberg, Badmästarförbundet, Lotta Loshammar, Tornbergets Fastighetsförvaltning AB och Badmästarförbundet Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
14:15

Nattfotbollen- civilsamhällets och idrottens roll som ett medel för social integration

David Ekholm, Postdoktor på Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet, Magnus Dahlstedt, Professor socialt arbete Linköpings universitet Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A3 Arrangör: Centrum för idrottsforskning
14:30

Varför måste föreningsidrotten bli mer jämställd - räcker det inte att tjejerna rör på sig?

Anna-Karin S. Öjerskog, Moderator ahead, Anya Ernest, Forskare och Designer Evry, Jenny Svender, Fil.dr Forskningsansvarig / jämställdhetsansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, Peter Svensson, Projektledare Juventas Ungdomsjour i Södertälje, Stefan Bergh, Generalsekretare Riksidrottsförbundet Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A5

Hur mår Göteborgs föreningsliv?

Bettan Andersson, politiker (V) ordf.i Göteborgs Idrotts- och föreningsnämnd, David Lega, Göteborgs Stad, Johan Gadd, Distriktsidrottschef,SISU Idrottsutbildarna Västra Götalands Idrottsförbund, Nina Anyai, Ordförande Göteborg och Bohuslän Ridsportförbund Svenska Ridsportförbundet, Patrik Gustafson, Staffan Lindström, Ulf Niklasson, Sportchef GP Stampen Local Media Spår: Öppna Scenen/Björns Bar Lokal: Öppna scenen
15:00

Aktivt liv kräver ett tillgängligt samhälle

Åsa L Norlin, Svenska Parasportförbundet, Thomas Wilhelm, CEO Wilhelm & Partners AB Spår: Träffpunkt Idrott Lokal: A4 Arrangör: FOMS, Svenska Parasportförbundet

Alla får vara med - goda exempel från integrationsarbete inom idrotten

Ali Tabrizi, Affärsutvecklare Coompanion Göteborgsregionen, Bruno Silva, Svenska Basketbollförbundet, Camilla Altéus, Henrik Lövgren, Blekinge Integration- och Utbildningscenter, Lillemor Lindell, Riksidrottsförbundet, Olof Ljungberg, Integrationskoordinator / Idrottskonsulent Blekinge Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, Ragnar Granstrand, Verksamhetsutvecklare-inkludering Skellefteå, Samuel Rönnblom, Verksamhetsutvecklare-inkludering Skellefteå Spår: NHC / Träffpunkt Idrott Lokal: A3 Tema: NHC@TräffpunktIdrott

Träning räddade hans liv

Anders Olsson, paralympisk- och världsmästare i simning Spår: Badspåret / Träffpunkt Idrott Lokal: F2 Tema: Badspåret Arrangör: Svenska Badmästareförbundet