"Ett svenskt Paralympics 2030 kan ge värdefulla ringar på vattnet"    

Av alla idrotter drabbades parasporten hårdast av pandemin.

Aktiviteten störtdök. Antalet deltagartillfällen sjönk med 80 procent.

– Vi har inte återhämtat oss ännu, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande i Svenska Parasportförbundet. Hon tror att ett svenskt Paralympics skulle kunna ge parasporten en välbehövlig boost.

 

Frågan om parasportens utmaningar och efterverkningar av pandemin sätts i fokus på Träffpunkt Idrott 7 mars. I panelsamtalet medverkar bland andra Helene Ripa, mångfaldig paralympicsmedaljör, och Åsa Llinares Norlin.

Under pandemin minskade deltagandet i träningar med bortåt 80 procent.

– Orsakerna är flera. Dels finns en förhöjd sårbarhet i målgruppen, dels fick många som bor i gruppbostäder inte åka till träningar. Kommunen sa helt enkelt nej, berättar Åsa.

Samtidigt försvann många ledare, vilket gjort det svårare att ta igen tappet.

– Det är ju så: den som sitter overksam börjar efter en tid titta efter nya saker att göra. Och så fortsätter man med det, även efter restriktionerna släppt.

 

Hög tröskel att passera

Under 2022 lyckades parasporten locka tillbaka ungefär hälften av förlorade deltagare. Men antalet deltagartillfällen är ändå runt 40 procent lägre än innan pandemin. Åsa ser en förklaring:

– De som försvinner först är ofta de som kommer tillbaka sist, säger hon.

– Startsträcken är lång och tröskeln är hög. Det hänger delvis samman med att ohälsan generellt är upp till tio procent högre i målgruppen, till exempel på grund av sämre lungfunktion och fler belastnings- och förslitningsskador.

 

Värdskap kan inspirera

Åsa Llinares Norlin pekar på hälsoskulden, både den fysiska och mentala.

– Den är högre i målgruppen än bland befolkningen i stort. Det är en konsekvens jag tror vi får leva med under en längre tid. Trots att vi jobbar intensivt med att få fler att engagera sig lär det dröja ytterligare ett par tre år innan vi är uppe på samma deltagarnivå som före pandemin.

En faktor som skulle kunna öka intresset och aktiviteten i parasporten är enligt Åsa (som även är ordförande i Sveriges Paralympiska kommitté) ett positivt beslut om att förlägga vinter-OS och vinter-Paralympics till Sverige 2030.

– Jag tror det skulle ge ringar på vattnet och locka fler in i sporten. Med ett svenskt värdskap skulle våra hjältar inom parasport lyftas fram, vilket i sig kan inspirera många: kan han eller hon lyckas, ja då kanske jag också kan.