Erfarenheter från pandemin och vägen framåt

  • tisdag / 07 mars / 2023
  • 10:30-11:15

Coronapandemin kommer ingen glömma. Det blev en omställning för hela samhället med effekter som vi ser än idag. Här ges en övergripande analys av coronapandemins effekter på svensk idrott. Programpunkten behandlar bland annat pandemins negativa effekter i form av stängda idrottsanläggningar, tomma läktare och inställda tävlingar. I vilken omfattning drabbades exempelvis barn- och ungdomsidrotten, elitidrotten och medborgarnas motionsvanor? Samtalet berör även idrottens förmåga att tänka om, att anpassa sig till nya samhällsvillkor och att pröva nya vägar i en extrem samhällssituation.

Medverkande: Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning, Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet, Erik Vesterlund, verksamhetsutvecklare, Svenska Judoförbundet. Moderator: Pernilla Warberg.

Arrangör: Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning

Talare
Stefan Bergh generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Erik Vesterlund verksamhetsutvecklare Svenska Judoförbundet
Johan R Norberg professor idrottsvetenskap och utredare Centrum för idrottsforskning
Moderator
Pernilla Warberg moderator
Tema
Aktivitet

Missa inte denna programpunkt

Anmäl dig till Träffpunkt Idrotts konferens