Hållbar idrott till vilket pris?

  • torsdag / 09 mars / 2023
  • 15:15-16:00

Vi går till konstgjorda badplatser när vi vill simma, vi träffas i mässhallar istället för att samlas på torget, vi har vägar som tillåter transport året runt. Allt för att skapa en kontinuitet i vår vardag. Utvecklingen ser likadan ut inom idrotten. Bollplaner av gräs, skidspår av konstsnö och isbanor av konstfruset vatten. Vad får dessa för konsekvenser för samhället och för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Hur förhåller vi oss till den motsägelsefulla utveckling där alla aktörer säger sig arbeta för mer hållbarhet och miljöhänsyn men våra utövandevanor och anläggningar blir mer specialiserade och avancerade och riskerar att tillföra ökad belastning? Hur ska man som kommun, i kontexten av ökade priser för bland annat el och material, tänka när man ska göra investeringar i alla dessa anläggningar?

Medverkande: Erik Backman, universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap, Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör Norrköpings kommun, Mattias Hägglund, anläggningsansvarig, Svenska Skidförbundet. Moderator: Pernilla Warberg.

Talare
Erik Backman universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap Högskolan Dalarna
Mattias Hägglund anläggningsansvarig Svenska Skidförbundet
Maria Modig vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör Norrköpings kommun
Moderator
Pernilla Warberg moderator
Tema
Politik

Missa inte denna programpunkt

Anmäl dig till Träffpunkt Idrotts konferens