Introduktion Tema Anläggning: Idrott och samhällsplanering

  • onsdag / 08 mars / 2023
  • 09:30-09:45

Vi inleder dagen genom att lyssna till programråden för Träffpunkt Idrott sammanfatta gårdagen och berätta om dagens tema och programpunkter inom allt från det internationella perspektivet och det politiska samtalet till idrottsrörelsens kunskapsbyggande och det kommunala arbetet. Programrådet berättar även om varför frågan om samhällsplanering är viktig och vad du inte får missa!

Medverkande: Christine Dartsch Nilsson, föreståndare Centrum för idrottsforskning (CIF), Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör i Norrköping,
Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna, Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sara Hammar, styrelserepresentant, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén, styrelserepresentant, Svenska Badbranschen. Moderator: Pernilla Warberg.

Moderator
Pernilla Warberg moderator
Talare
Christine Dartsch Nilsson föreståndare Centrum för idrottsforskning
Maria Modig vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör Norrköpings kommun
Jim Udén styrelserepresentant Svenska Badbranschen
Sara Hammar ordförande Svenska Badmästareförbundet
Jonnie Nordensky projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet
Nils-Olof Zethrin expert fritid och idrott Sveriges Kommuner och Regioner

Missa inte denna programpunkt

Anmäl dig till Träffpunkt Idrotts konferens