Introduktion Tema Idrott och Politik

  • torsdag / 09 mars / 2023
  • 09:30-09:50

Vi inleder årets sista dag genom att lyssna till programråden som berättar om såväl tidigare dagar som vad som utmärker denna tredje dag. De delar även med sig av sina guldkorn och vad du inte får missa!

Medverkande: Christine Dartsch Nilsson, föreståndare Centrum för idrottsforskning (CIF), Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör i Norrköping,
Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna, Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sara Hammar, styrelserepresentant, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén, styrelserepresentant, Svenska Badbranschen. Moderator: Pernilla Warberg.

Talare
Pernilla Warberg moderator
Christine Dartsch Nilsson föreståndare Centrum för idrottsforskning
Maria Modig vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör Norrköpings kommun
Jim Udén styrelserepresentant Svenska Badbranschen
Sara Hammar ordförande Svenska Badmästareförbundet
Jonnie Nordensky projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet
Nils-Olof Zethrin expert fritid och idrott Sveriges Kommuner och Regioner
Tema
Politik

Missa inte denna programpunkt

Anmäl dig till Träffpunkt Idrotts konferens