Välkommen till Träffpunkt Idrott 2023!

  • tisdag / 07 mars / 2023
  • 09:30-10:20

Träffpunkt Idrott 2023 – ett efterlängtat möte som vi inleder genom att lyssna till årets programråd som berättar om vad som utmärker årets program i stort och dess första dag. Tillsammans med teamet från Träffpunkt idrott delar de även med sig av sina guldkorn och vad du inte får missa! Håll ögonen öppna för fler överraskningar på scenen!

Medverkande: Christine Dartsch Nilsson, föreståndare Centrum för idrottsforskning (CIF), Maria Modig, vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör i Norrköping,
Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet /SISU Idrottsutbildarna, Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sara Hammar, styrelserepresentant, Svenska Badmästareförbundet, Jim Udén, styrelserepresentant, Svenska Badbranschen, Maria Wimnell, affärsansvarig, Träffpunkt Idrott. Moderator: Pernilla Warberg.

Moderator
Pernilla Warberg moderator
Talare
Christine Dartsch Nilsson föreståndare Centrum för idrottsforskning
Maria Modig vice ordförande Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK), kultur- och fritidsdirektör Norrköpings kommun
Maria Wimnell affärsansvarig Svenska Mässan
Jim Udén styrelserepresentant Svenska Badbranschen
Sara Hammar ordförande Svenska Badmästareförbundet
Jonnie Nordensky projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet
Nils-Olof Zethrin expert fritid och idrott Sveriges Kommuner och Regioner
Tema
Aktivitet

Missa inte denna programpunkt

Anmäl dig till Träffpunkt Idrotts konferens