Nominera era innovativa produkter och nyheter!

Träffpunkt Idrott bidrar till att driva utvecklingen framåt inom idrott, fritid, hälsa och bad med det nyinstiftade Träffpunkt Idrott-priset.

Målet med priset är att uppmärksamma alla de fantastiska innovationer som finns i Sverige och Norden idag, eftersom de kan bidra till en ökad tillgänglighet och förbättring av idrottsanläggningar. Detta i sin tur bidrar till ett friskare och mer integrerat samhälle.

Vi vill uppmana våra utställare att nominera produkter och nyheter redan nu!
Pristagarna för Träffpunkt Idrott-priset utses av en jury som innehåller representanter från RISE (Research Institutes of Sweden) Idrottens Affärer samt ordförande i Sveriges fritids-och kulturchefsförening.

Pristagarna offentliggörs och prisutdelningen sker under festliga former under mässans andra dag, tisdagen den 6 mars 2018.

Läs mer och nominera er produkt här.

Lycka till från oss på Träffpunkt Idrott!

Regler för Träffpunkt Idrott-priset 2018

Nominera nya och innovativa produkter till Träffpunkt Idrott-priset.

Sista anmälningsdag – 12 januari

Träffpunkt Idrott är ett nyinstiftat pris för att uppmärksamma innovativa nyheter som visas på Träffpunkt Idrotts priset mässan. Priset kommer delas ut för första gången 2018, för att sedan vara ett stående inslag under Träffpunkt idrott på Svenska Mässan vartannat år.

Obs!

Två priser delas ut under mässan, ett pris som beslutas av prisjuryn och ett pris som mässbesökarna får rösta fram. Priserna tilldelas de mest innovativa produkterna bland de anmälda bidragen. Vid bedömningen kommer juryn att ta särskild hänsyn till produkternas egenskaper ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv och produkter som kan underlätta i det dagliga arbetet.

Juryn beaktar även möjligheten att dela ut hedersomnämnanden till intressanta produkter som man finner värda extra uppmärksamhet.

Allmänna regler

Innovativa nyheter

Produkter som ställs ut på Träffpunkt Idrott kan anmälas till Träffpunkt Idrott priset.
Inför mässan kommer juryn att nominera innovativa bidrag man anser vara av stort intresse för branschen inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Nyheter som inte visats tidigare

De produkter som anmäls får inte tidigare ha visats på mässa i Skandinavien eller ha uppmärksammats i skandinavisk press, gäller både tidskrifter i pappersform, nyhetsbrev och digitala tidskrifter, före december 2017. En anmälan förhindrar alltså inte normal lansering av produkten inför Träffpunkt Idrott 2018.

Visas på mässan

Ett krav på de produkter som anmäls till priset är att de ska finnas på plats i utställarnas monter under hela mässan. Produkter som ska kandidera för priset av utställarna till Svenska Mässan på bifogad blankett senast den 12 januari. I anmälan skall man motivera varför just den produkten skall få priset. Beskriv den viktigaste nyheten med produkten och varför produkten förtjänar att få priset. Vad är det unika och innovativa med produkten?

Nominering

Samtliga bidrag som uppfyller tävlingskriterierna kommer att exponeras på hemsidan, www.traffpunktidrott.se och de nominerade presenteras 2 veckor senare på hemsidan. De produkter som nomineras tilldelas en utmärkelse nominerad för Träffpunkt Idrott-priset, att fästas på produkten i montern. Information om de produkter som nomineras kommer att sammanställas och anslås i entréerna, väl synligt för besökarna. Information om nomineringarna kommer att finnas Tidningen Idrottens Affärer under januari månad, Badmästaren nr x, i Träffpunkt Idrotts nyhetsbrev i februari, i pressmeddelande, i pressrummet under mässan och på hemsidan, www.traffpunktidrott.se.

Vinnare och prisutdelning

Prisutdelning 6 mars på mässan.

Pristagarna offentliggörs och prisutdelningen sker under festliga former på Öppna scenen kl 16.00, under mässans andra dag, dvs tisdagen den 6 mars.

Utställare, besökare och press inbjudes. Inbjudan till prisutdelningen skickas ut separat.
Besökarna får också vara med och rösta.
I samband med prisutdelningen den 6 mars delas även besökarnas pris ut.

De vinnande produkterna tilldelas en utmärkelse vinnare av Träffpunkt Idrott-priset, att fästas på produkten i montern. Gäller både juryns pris och besökarnas pris.

Jury

Pristagarna för Träffpunkt Idrott-priset utses av en jury som innehåller representanter från RISE (Research Institutes of Sweden), SKL, SFK (Sveriges fritids- och kulturchefsförening), Idrottens Affärer och Svenska Mässan.

Tidplan

12 jan – Senaste dag för anmälan

5 feb – Nominering av kandidater för slutgiltigt val

5 mars – Mässan öppnas, juryn besöker de nominerade företagens montrar och lämnar nominering

6 mars – Prisutdelning

Anmälan till Träffpunkt Idrott-priset