Träffpunkt Idrottspriset

Vem blir vinnare av Träffpunkt Idrottspriset 2020?

Vem blir vinnare av Träffpunkt Idrottspriset 2020?

Träffpunkt Idrottspriset uppmärksammar innovationer i Sverige och Norden för att driva utvecklingen framåt inom idrott, fritid, hälsa och bad, som i sin tur bidrar till ett friskare och mer integrerat samhälle. Vinnaren presenteras under festliga former på Träffpunkt Idrott.

Träffpunkt Idrottsprisets jury består av representanter från RISE (Research Institutes of Sweden) Idrottens Affärer samt ordförande i Sveriges Fritids-och Kulturchefsförening.

Vinnare av Träffpunkt Idrottspriset 2018

Juryns pris gick till Naturis – NiceRink och besökarna röstade fram Simborgarmärket. Läs gärna mer om produkterna här nedan.

 

Finalister 2018:

Zoezi

Tillverkare: Zoezi AB

Vad är det unika och det innovativa med produkten?
Vi automatiserar flödena på anläggningarna. Från att slutkunden själv kan boka och betala online (eller signa för autogiro utan handpåläggning) till att saker bokförs automatiskt, samt om förening har rätt till LOK-stöd så rapporteras sköts det också så automatiskt det går.

Produktens egenskaper:
Automatisk hantering av hela verksamheten från bokning, betalning, bokföring, inpassering, närvaro, rapportering.

Naturisbana – Vinnare av juryn pris

Tillverkare: NiceRink

Vad är det unika och det innovativa med produkten?
Ett helt nytt sätt att anlägga en naturisbana jämfört med den traditionella metoden. Vi bygger en isbana med sarg, lägger i en liner (förstärkt tunn plastduk) som fylls med minst 10 cm vatten som man låter frysa till is. Detta resulterar i en mycket hållbar isbana som kräver minimalt arbete när den väl frusit. Om det blir varmt och all is, mot förmodan, smälter till vatten blir vattnet kvar i isbanan och det är bara att vänta på nästa köldperiod.

Produktens egenskaper:
Enkel att anlägga, prisvärd och hållbar lösning, hållbar – i snitt har man åkt på naturisbanor levererat från HockeyPractice i 3-4 månader i Svealand och 4-5 månader i Norrland.

Simborgarmärket – vinnare av besökarnas pris

Tillverkare: Svenska Simförbundet och Svenska Livräddningssällskapet

Vad är det unika och det innovativa med produkten?
Det regnbågsfärgade Simborgarmärket har 2018 fått stå som symbol för människors lika rättigheter och värde inom Svensk Simidrott och siminlärningen. Märket symboliserar starten för arbetet med inkludering som kommer ske inom simidrotten med mål att simidrotten och siminlärningen ska uppfylla målet att samtliga människor ska ges samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska förutsättningar eller ålder. För första gången används detta starka varumärke för att belysa dessa frågor och öppna upp verksamheten för alla människor lika rättigheter och värde.

Produktens egenskaper:
Med det starka varumärke som Simborgarmärket är kan det regnbågsfärgade märket 2018 stå som symbol för arbetet kring ovanstående frågor. Simborgarmärket är en given symbol för simkunnighet och har så varit sedan starten 1934. Simborgarmärket kan under 2018 inte bara vara en symbol för goda simkunskaper utan också verka som en symbol för alla människor lika rättigheter och värde. Det kallar vi fina egenskaper!

Reparation utav pooler under vatten

Tillverkare: Sunda AB Badhusservice

Vad är det unika och det innovativa med produkten?
Vi kan utan att ni behöver tömma poolen , gå ner och reparera trasiga plattor , besiktiga ytskikten för att se hur er pool verkligen mår. Detta medför en mycket stor kostnadsbesparing för badhusen.

Produktens egenskaper:
Kostnadsbesparande, tidsfrämjande och framförallt effektivt.

ACT Solution

Tillverkare: ACT Global

Vad är det unika och det innovativa med produkten?
Tre nya produkter samverkar i en gemensam lösning som skapar aktivt antibakteriella miljöer i 12 månader eller mer. Det unika är att tekniken skapar aktivt antibakteriella ytor. Dessutom att ytorna är aktiva över tid. ACT CleanCoat är aktiv i 12 månader eller mer. Behandlingen gör det dessutom möjligt att ersätta kemikalierna för rengöring med ECA-saltvatten som är betydligt mer miljövänligt. ACT Proctection är en ny aktiv produkt utan alkohol som verkar antibakteriellt från 3 timmar upp till 10 dygn beroende på användningsområde. Det ersätter handsprit, behandlar arbetsytor och textilier i alla miljöer.

Produktens egenskaper:
En komplett installation av ACT.Solution innebär:
1. ACT Clean Coat som gör ytorna i den behandlade miljön aktivt antibakteriella över tid och reducerar mängden bakterier, virus, mögelsporer samt tar bort dålig lukt. Skapar en trygg och frisk inomhusmiljö.

2. Behandlade miljöer behöver inte rengöras med kemikalier utan rengörs istället med ECA -saltvatten som är antiseptiskt och kan ha olika egenskaper beroende på behov av rengöring.

3. ACT Protection är en produkt som verkar aktivt antibakteriellt på olika slags ytor. Beroende på användningsområde verkar den från 3 timmar upp till 10 dagar. Alla behandlade ytor och material, inklusive vår hud, bekämpar de bakterier som kommer i kontakt med den behandlade ytan och ersätter exempelvis behovet av alkohol för desinficering. De viktigaste egenskaperna är att vi skapar långtidsverkande aktivt antibakteriella miljöer där man inte vill ha smitta och att vi dramatiskt ökar hygiennivåerna genom att behandla alla ytor som kan bära smitta eller orsaka korskontamination. Det kan vara allt från sängkläder till städmoppar och dörrhandtag. Att kunna ta bort handsprit och ändå öka effekten är en stor vinst för de som tvingas sprita sina händer ständigt. Det innebär en hållbarare verksamhet genom att man dramatisk kan reducera användningen av kemikalier och förbrukningen av rent vatten för rengöring. Man förbättrar arbetsmiljön och minskar sjukfrånvaron hos personalen på grund av arbetsmiljön och får en mer kostnadseffektiv produktion. Man får en hållbarare verksamhet på flera plan. Vår lösning fungerar med små anpassningar, i alla miljöer och situationer! Produkterna kan användas oberoende av varandra men får absolut störst effekt i en gemensam lösning. Lösningen ACT Solution kommer att sätta en ny standard på vad vi menar med rengöring och hygien i de miljöer där behovet finns!