Träffpunkt Idrott-priset

Vilka produkter/tjänster blir finalister för Träffpunkt Idrott-priset 2020? Juryn går just nu igenom alla inskickade bidrag!

Vilka produkter/tjänster blir finalister för Träffpunkt Idrott-priset 2020? Juryn går just nu igenom alla inskickade bidrag!

Träffpunkt Idrott-priset uppmärksammar innovationer i Sverige och Norden för att driva utvecklingen framåt inom idrott, fritid, hälsa och bad, som i sin tur bidrar till ett friskare och mer integrerat samhälle. Vinnaren presenteras under festliga former på Träffpunkt Idrott.

Pristagarna för Träffpunkt Idrott-priset utses av en jury som innehåller representanter från, Vinnova, SFK (Sveriges fritids- och kulturchefsförening), Fritid och Park och Svenska Mässan/Träffpunkt Idrott.

   

Fr.v.
David M Lundström, Delägare, Ansvarig utgivare, Fritid & Park
Erik Behm, Områdesansvarig ICT, Business Region Göteborg
Linda Swirtun, Med. DR, Programansvarig för området hälsa, Vinnova
Maria Modig Styrelseledamot, Sveriges fritids- och kulturchefsförening
Monika Ölund, Affärsansvarig, Träffpunkt Idrott

Regler för Träffpunkt Idrott-priset 2020

Nya och innovativa produkter

Träffpunkt Idrott-priset är ett pris för att uppmärksamma innovativa nyheter som visas på Träffpunkt Idrott. Priset delades ut första gången 2018, för att sedan vara ett stående inslag under Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan vartannat år.

Obs!
Två priser delas ut under mässan, ett pris som beslutas av prisjuryn och ett pris som mässbesökarna får rösta fram. Priserna tilldelas de mest innovativa produkterna bland de anmälda bidragen. Vid bedömningen kommer juryn att ta särskild hänsyn till produkternas egenskaper ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv och produkter som kan underlätta i det dagliga arbetet.

Juryn beaktar även möjligheten att dela ut hedersomnämnanden till intressanta produkter som man finner värda extra uppmärksamhet.

Allmänna regler

Innovativa nyheter

Alla nya produkter som ställs ut på Träffpunkt Idrott 2020 kan anmälas till Träffpunkt Idrott-priset. Inför mässan kommer juryn att nominera innovativa bidrag man anser vara av stort intresse för branschen inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Nyheter som inte visats tidigare

De produkter som anmäls bör inte tidigare ha visats på mässa i Skandinavien eller ha uppmärksammats i skandinavisk press, före december 2019.

Visas på mässan

Ett krav på de produkter som anmäls till priset är att de ska finnas på plats i utställarnas monter under hela mässan. I anmälan skall man motivera varför just den produkten skall få priset. Beskriv den viktigaste nyheten med produkten och varför produkten förtjänar att få priset. Vad är det unika och innovativa med produkten?

Nominering

Samtliga bidrag som uppfyller tävlingskriterierna kommer att exponeras på hemsidan, www.traffpunktidrott.se och de nominerade presenteras sedan inom 2 veckor på hemsidan. De produkter som nomineras tilldelas en utmärkelse nominerad för Träffpunkt Idrott-priset, att fästas på produkten i montern. Information om de produkter som nomineras kommer att sammanställas och anslås i entréerna, väl synligt för besökarna. Information om nomineringarna kommer att finnas i tidningen Fritid och Park under januari månad, Badmästaren, i Träffpunkt Idrotts nyhetsbrev i februari, i pressmeddelande, i pressrummet under mässan och på hemsidan www.traffpunktidrott.se

Vinnare och prisutdelning

Pristagarna offentliggörs och prisutdelningen sker under festliga former på Öppna scenen kl. 16.00 onsdagen den 18 mars (mässans andra dag).

Utställare, besökare och press bjuds in. Inbjudan till prisutdelningen skickas ut separat. Besökarna får också vara med och rösta. I samband med prisutdelningen den 18 mars delas även besökarnas pris ut. De vinnande produkterna tilldelas en utmärkelsen vinnare av Träffpunkt Idrott-priset, att fästas på produkten i montern. Gäller både juryns pris och besökarnas pris.

Jury

Pristagarna för Träffpunkt Idrott-priset utses av en jury som innehåller representanter från, Vinnova, SFK (Sveriges fritids- och kulturchefsförening), Fritid och Park och Svenska Mässan/Träffpunkt Idrott.

Tidplan

7  feb  – Sista dag för anmälan

21 feb – Nominering av kandidater för slutgiltigt val

17  mars – Mässan öppnas, juryn besöker de nominerade företagens montrar och lämnar nominering

18 mars – Prisutdelning

Vinnare av Träffpunkt Idrott-priset 2018

Juryns pris gick till Naturis – NiceRink och besökarna röstade fram Simborgarmärket.

Naturisbana – Vinnare av juryn pris

Tillverkare: NiceRink

Vad är det unika och det innovativa med produkten?
Ett helt nytt sätt att anlägga en naturisbana jämfört med den traditionella metoden. Vi bygger en isbana med sarg, lägger i en liner (förstärkt tunn plastduk) som fylls med minst 10 cm vatten som man låter frysa till is. Detta resulterar i en mycket hållbar isbana som kräver minimalt arbete när den väl frusit. Om det blir varmt och all is, mot förmodan, smälter till vatten blir vattnet kvar i isbanan och det är bara att vänta på nästa köldperiod.

Produktens egenskaper:
Enkel att anlägga, prisvärd och hållbar lösning, hållbar – i snitt har man åkt på naturisbanor levererat från HockeyPractice i 3-4 månader i Svealand och 4-5 månader i Norrland.

Simborgarmärket – vinnare av besökarnas pris

Tillverkare: Svenska Simförbundet och Svenska Livräddningssällskapet

Vad är det unika och det innovativa med produkten?
Det regnbågsfärgade Simborgarmärket har 2018 fått stå som symbol för människors lika rättigheter och värde inom Svensk Simidrott och siminlärningen. Märket symboliserar starten för arbetet med inkludering som kommer ske inom simidrotten med mål att simidrotten och siminlärningen ska uppfylla målet att samtliga människor ska ges samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska förutsättningar eller ålder. För första gången används detta starka varumärke för att belysa dessa frågor och öppna upp verksamheten för alla människor lika rättigheter och värde.

Produktens egenskaper:
Med det starka varumärke som Simborgarmärket är kan det regnbågsfärgade märket 2018 stå som symbol för arbetet kring ovanstående frågor. Simborgarmärket är en given symbol för simkunnighet och har så varit sedan starten 1934. Simborgarmärket kan under 2018 inte bara vara en symbol för goda simkunskaper utan också verka som en symbol för alla människor lika rättigheter och värde. Det kallar vi fina egenskaper!

 

Träffpunkt Idrott-priset delas på mässan 2018.