Bettan Andersson

Göteborgs Stad
onsdag
Friskvård och idrott i framtiden – vilken betydelse får detta för planering av anläggningar i Göteborgs stadsutveckling?
torsdag
Idrottspolitiskt panelsamtal – hur skapar vi förutsättningar tillsammans för ökad fysisk aktivitet?