Idrottspolitiskt panelsamtal – hur skapar vi förutsättningar tillsammans för ökad fysisk aktivitet?

  • torsdag / 09 mars / 2023
  • 11:30-12:15

Under konferensens två första dagar har initiativ och projekt lyfts fram som stärker idrotten på olika nivåer. Panelen knyter ihop säcken och samtalar kring det idrottspolitiska landskapet, hur vi ska minska stillasittandet i Sverige och vad som krävs för att få fler att delta i den organiserade idrotten eller att ta sig ut på egen hand.

– Varför är så många inaktiva – vem är den skyldige?

– Vilka initiativ kan skapa fler aktiviteter och attrahera målgrupper som inte annars nås?

– Vilket mandat och ansvar har olika roller och hur kan de olika respektive rollerna bidra till att skapa bättre förutsättningar för idrott och rörelse?

– Vad betyder regeringens satsning på ökad folkhälsa i form av tex fritidskort för barn och unga, eller satsningen på elitidrott?

– Hur skapar vi en god tillgång till platser att idrotta på och bygger ett samhälle utifrån fysisk aktivitet?

Medverkande: Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott, Emma Ahlström Köster (M), ledamot, riksdagens kulturutskott, Bettan Andersson (V), ordförande idrotts- och föreningsnämnden, Göteborgs Stad, Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet. Moderator: Pernilla Warberg.

Talare
Amanda Lind ordförande riksdagens kulturutskott
Emma Ahlström Köster ledamot riksdagens kulturutskott
Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet
Bettan Andersson ordförande idrotts- och föreningsnämnden Göteborgs Stad
Moderator
Pernilla Warberg moderator
Tema
Politik

Missa inte denna programpunkt

Anmäl dig till Träffpunkt Idrotts konferens