Björn Eriksson

Riksidrottsförbundet
onsdag
Hur fångar vi fysisk aktivitet i samhällsplanering?
torsdag
Idrottspolitiskt panelsamtal – hur skapar vi förutsättningar tillsammans för ökad fysisk aktivitet?