Hur fångar vi fysisk aktivitet i samhällsplanering?

  • onsdag / 08 mars / 2023
  • 14:15-15:00

Hur upplever vi att fysisk aktivitet kommer in i planeringen idag? Vilka utmaningar står kommuner inför och hur kan olika aktörer bidra för att skapa goda förutsättningar för idrott och rörelse på lokal nivå? Idrottsrörelsen och Sveriges kommuner och Regioner knyter ihop den röda tråden kring idrott och samhällsplanering och diskuterar de svåra frågorna kring ämnet utifrån sina olika perspektiv.

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Alex Bergström (s), ordförande kultur och fritidsberedningen, Sveriges Kommuner och Regioner. Samtalet leds av Pernilla Warberg.

Talare
Alex Bergström ordförande kultur- och fritidsberedningen Sveriges Kommuner och Regioner
Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet
Moderator
Pernilla Warberg moderator

Missa inte denna programpunkt

Anmäl dig till Träffpunkt Idrotts konferens